درگیری دیگری از جوانان با ماموران شهرداری که منجر به فرار آنان از صحنه شده است. موارد بسیاری هست که از دیدن صحنه‌ های آزار و اذیت ماموران شهرداری که به دستفروشان گیر میدهند و یا آنها را مورد اذیت و آزار قرار میدهند باعث خشم و عصبانیت میشود اما تنها خشم و عصبانیت کافی نیست.باید به کمک شتافت و از این زورگویی جلوگیری کرد نمونه فوق یکی از این درگیریهاست که بسرعت حل و فصل شده است.باید باور کنید که ماموران شهرداری به دلیل تجاوز و زورگویی بسیار از ما میترسند پس اقدام کنید.اتحاد و باهم بودن باعث فرار مزدوران میشود. به امید اینکه فیلمهای بیشتری از این نوع منتشر کنیم.درگیری و کتک زدن ماموران شهرداری توسط جوانان قم که در صحنه مزاحمت حضور یافته و اوباش شهرداری را بشدت کتک زدند.

در یک درگیری که بین جوانان قم با ماموران شهرداری این شهر به وقوع پیوست مامور مزبور بشدت تنبیه شد. جوانان قم به هم پیوسته و درس خوبی به او و اوباش وهمپالکی‌هایش دادند. شدت تنبیه وی طوری بود که مامور دیگر هم ترسیده و کناری ایستاده و توان فرار کردن و یا مداخله در درگیری نداشت

ماموران شهرداری وحوشی هستند که از قلدرهای محله‌ها توسط شهرداری اجیر شده و به جان مردم می‌آفتند روزی نیست که بساط دست فروشی توسط این ایادی بیرحم با وحشیانه ترین شکل تخریب نشود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy