ابوالفضل قدیانی شکنجه‌گر دهه60: عزل خامنه‌ای و حذف اصل ولایت فقیه تنها راه نجات است

ابوالفضل قدیانی از بنیانگذاران فاشیستهای مجاهدین انقلاب اسلامی واز شکنجه‌گران دهه۶۰ عزل خامنه‌ای و حذف اصل ولایت فقیه از قانون اساسی را راه کار و راه نجات نظام دانست:

اصلاح طلبی رایج محتوایی جز تسلیم طلبی ندارد… اصلاح باید به مستبد و دستگاهش(خامنه‌ای) تحمیل شود او به خواهش و تمنا… وقعی نخواهد نهاد… چاره واقعی… برپایی حکومت دموکراتیک است.

امیر محبیان: مردم از جناح‌ها عبور کرده‌اند.

آخوندذوالنور: دعوای اصول‌گرا و اصلاح‌طلب، حرف مفت است. فرقی بین احمدی‌نژاد و خاتمی و روحانی نیست!

خاتمی: شیوع فساد از جمله مسایلی است که اصلاح‌طلب و اصول‌گرا نمی‌شناسد.

سایت اصلاح‌طلبان: اصلاحات با خاتمی معنا یافته اما در او خلاصه نمی‌شود… مردم خسته از فقر و ستم… به هر دستاویزی چنگ می‌زنند و ابزار قدرت‌طلبان (براندازان خارج نشین) می‌شوند

خاتمی وزیردفاع روحانی: فشار از بیرون و فروپاشی از درون» یکی دیگر از تاکتیکهای دشمنان علیه نظام است.

سایت اصلاح‌طلبان: باید یک نیروی جایگزین متشکل و سازماندهی شده وجود داشته باشد تا در صورت ایجاد خلاء‌ قدرت در کشور، بتوانند قدرت را در دست بگیرند و فرصت را از…براندازان و… سلب کنند. فردا دیر است، از همین امروز باید دست به‌کار شد.

آنچه خواندید، حرف‌های اخیر چهره‌های عاشق نظام ولایت فقیه است! کسانی که این حرف‌ها را زده و منتشر کرده‌اند گوشت و پوست و استخوانشان از شیره جان ملت و حاصل شرکت‌شان در شکنجه مردم و غارت اموالشان در دیکتاتوری ولایت‌فقیه است!

اینکه این چنین به تقلای نجات نظامشان افتاده‌اند. این، نمایی از راه طی شده در تمامی طول این چهل سال است.

در این موضع‌گیریهای علنی چند نکته قابل درنگ وجود دارد:

یکم: برای لحظاتی چشمانتان را ببندید و به ۷ـ ۸ماه پیش بروید و این حرف‌ها را در آن فضا با خود تکرار کنید!

حتی تصور شنیدن این حرف‌ها از دهان اعضا و وابستگان نظام هم محال می‌نمود.

برکناری خامنه‌ای و نابودی اصل ولایت فقیه؟!

یعنی همان حرفی که از قیام دیماه هدایت شد و توسط مردم در کف خیابان به زبان آمد؟!

دوم: بحران باید خیلی از سر نظام گذشته باشد که عناصرش در روز روشن، خواهان عزل آقا و مرجع تقلیدشان و تخته کردن دکان و دستگاه جعلی و قرون‌وسطایی و ضدبشری «ولایت فقیه» می‌شوند!

ظاهراً تمامی خط قرمزها فرو ریخته‌ که خواهان برکناری عمود خیمه نظام شدهاند!

وقتی عمود خیمه نظام برداشته شود همه چیز فرو میریزد و دنبال چه هستند.

این، یعنی بی‌سپر و بی‌دفاع شدن هسته مرکزی نظام در برابر آنتی‌تزش.

سوم: حالا دیگر خامنه‌ای و اصلاح‌طلب و اصول‌گرا همگی بی‌تعارف دارند آژیر می‌کشند که تمامی آلترناتیو‌های درون نظامشان هم تمام‌سوز شده و از کارآیی افتاده است.‌ و خطر سرنگونی!

چهارم: تشتت فرو افتاده از بام از اصلاح‌طلب و اصول‌گرا به یک سان تلفات می‌گیرد. حرفهای محمد خاتمی همزمان با سالگرد قیام ۱۸تیر۷۸در تهران قابل توجه است.

آخوند خاتمی و آخوند روحانی با سرکوب دانشجویان، ماهیت دعاوی اصلاح و اعتدال را به همه نشان دادند.

آخوند محمد خاتمی، در وحشت از خطر خیزشها، در سایت خود نوشت: اولویت اصلاح‌طلبان نجات (نظام) است و نباید شرایط به گونه‌ای رقم بخورد که مردم از اصلاح پذیر بودن سیستم ناامید شوند.

آخوند خاتمی افزود: اصلاح‌طلبان باید بکوشند در رسانه‌ها و فضای مجازی فعال‌تر باشند و نسبت به رفتارها و عملکردهایی که موجب نارضایتی مردم می‌شود از یک‌سو و جنگ روانی که می‌کوشد یأس و نارضایتی را پمپاژ کند ابتکارعمل و تلاش بیشتری بخرج دهند.

معلوم میشود پیامدهای قیام دیماه و پایان ماجرای اصلاح‌طلب و اصول‌گرا، بدجوری به ریزش و بحران در جناحش دامن زده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy