دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که برویس جانسون وزیر امور خارجه این کشور از سمت خود استعفا داد

44
دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که برویس جانسون وزیر امور خارجه این کشور از سمت خود استعفا داد
دفتر نخست‌وزیر بریتانیا اعلام کرد که برویس جانسون وزیر امور خارجه این کشور از سمت خود استعفا داد

دفتر نخست‌وزیر بریتانیا دوشنبه ۹ ژوئیه اعلام کرد که برویس جانسون وزیر امور خارجه این کشور از سمت خود استعفا داد.

اقدام بوریس جانسون چند روز پس از آن صورت گرفت که ترزا می نخست‌وزیر بریتانیا به توافقی با وزرای بلندپایه بر سر استراتژی خروج کشور از اتحادیه اروپا دست یافت؛ توافقی که به دست آوردنش آسان نبود.

روز یکشنبه هم دیوید دیویز وزیر امور خروج از اتحادیه اروپا از دولت بریتانیا استعفا داده بود.

به گزارش خبرگزاری رویترز، در بیانیه‌ صادره از سوی دفتر ترزا می آمده است: «نخست‌وزیر بعد از ظهر امروز با استعفای بوریس جانسون از وزارت امور خارجه موافقت کرد. به زودی نام جانشین او اعلام خواهد شد. نخست‌وزیر از بوریس جانسون به خاطر فعالیتش تشکر می‌کند».

استعفای جانسون و دیویز ضربه‌ای به سایست‌های ترزا می به شمار می‌آید که قصد داشت مذاکرات خروج کشورش را از اتحادیه اروپا آغاز کردند.

استفعای جانسون و دیویز چند روز پس از آن اعلام می‌شود که ترزا می و وزرایش در توافق خروج از اتحادیه اروپا، روابط تجاری خود را با این اتحادیه حفظ کنند.

دومنیک راپ جانشین دیویز در وزارت خروج از اتحادیه اروپا شد.

جرمی کوربین، نخست وزیر دولت در سایه و رهبر حزب مخالف دولت، حزب کارگر، در پارلمان خطاب به ترزا می گفت: « شما هنوز نمی توانید یک بحران داخلی دولت خود را حل کنید چگونه می خواهید به توافق خوب با بیست و هفت کشور عضو اتحادیه اروپایی در مذاکرات برکسیت برسید.»

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy