۱۰ کشور قدرتمند جهان از نظر اقتصادی و نظامی کدامند؟

112
10 کشور قدرتمند جهان از نظر اقتصادی و نظامی کدامند؟
10 کشور قدرتمند جهان از نظر اقتصادی و نظامی کدامند؟

سایت مركز مطالعات آمریکا موسوم به «Global Report & US news » روز شنبه ۷ ژوئیه در گزارشی فهرست ۱۰ کشور قدرتمند جهان از نظر اقتصادی و نظامی را منتشر کرد.

این مرکز که هر چند سال با تحقیق و پژوهش در باره امکانات نظامی و اقتصادی کشورهای فهرست ۱۰ کشور اول را منتشر می‌کند در گزارش سال ۲۰۱۷ کشورهای پادشاهی سعودی و امارات را در ردهای نهم و دهم قرار داده است و به این شکل ۲ کشور عربی از میان ده کشور قدرتنمد جهان مطرح شدند.

کشور ایالات متحده آمریکا رتبه اول را کسب کرد. این سایت تنها به جنبه‌های نظامی کشورها اکتفا نمی کند بلکه قدرت اقتصادی و تاثیرگذاری آن کشورها بر رویدادهای جهان را نیز مدنظر قرار داده است.

ایالات متحده آمریکا به دلیل قدرت اقتصادی بزرگ، قدرت نظامی و تاثیر بر روابط کشورها به عنوان اولین کشور قدرتمند قرار گرفته است.

پس از ایالات متحده روسیه و چین رتبه‎های دوم و سوم را کسب می‌کنند.

به گزارش سایت «المصدر»در این فهرست نام کشورهای بریتانیا، فرانسه، ترکیه، ژاپن، هند، اسرائیل، سعودی و امارات گنجانده شده است.

اسرائیل که از نظر جغرافیایی کشور کوچکی است رتبه هشتم را برای خود کسب کرده پس از آن سعودی قرار می گیرد و سپس رتبه دهم برای امارات متحده عربی است.

خبرگزاری اسپوتنیک نیز به نقل از مرکزی به نام « Global Firepower » که یک مرکز تجزیه و تحلیل است لیست قویترین ارتش‌های جهان در سال ۲۰۱۷ را منتشر کرد که براساس ۵۰ شاخص مختلف این تجزیه و تحلیل صورت گرفته است

ایران در لیست مذکور در مکان بیست و یکم ارتش‌های جهان قرار گرفت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy