جمهوری اسلامی بی شرم، اروپای ناشنوا و ناقوس مرگ رژیم ملاها که به صدا در آمده

118
جمهوری اسلامی بی شرم، اروپای ناشنوا و ناقوس مرگ رژیم ملاها که به صدا در آمده

یادداشتی در واشنگتن تایمز از تاد وود، خلبان پیشین عملیات ویژه و تاجر بازار وال استریت به نام جمهوری اسلامی بی شرم، اروپای ناشنوا و ناقوس مرگ رژیم ملاها  در صدای آمریکا درج شد.

پلیس فرانسه و بلژیک طی چند روز گذشته توطئه ای را خنثی کردند که می گویند طرح بمبگذاری در گردهمایی «شورای ملی مقاومت ایران» در پاریس بود.

فارغ از توان این بمب، چنین توطئه ای تلفات جانی جمعی بر جای می گذاشت زیرا کنوانسیون پاریس با حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر مملو از مخالفان رژيم ملاها بود.

در این رخداد به همراه یک زوج بلژیکی، یک دیپلمات ایرانی را در اتریش بازداشت کردند و مصونیت دیپلماتیک اش باطل شده است.

روحانی، رئیس جمهور،‌ جمهوری اسلامی، به پایتخت های اروپایی برای نجات توافق هسته ای و حفظ قراردادهای سودآور تجاری با وجود این توطئه گستاخانه انجام گرفت.

این طرح توطئه و سفر دیپلماتیک متعاقب آن دو نکته را روشن می کند:

اول، نشان دهنده بی شرمی جمهوری اسلامی در برابر جدی ترین تهدیدهای متوجه موجودیت اش است.

بی‌شرمی جمهوری اسلامی در استفاده از نیروهای دیپلماتیک برای تسهیل بمبگذاری در حالی که می کوشد اروپایی ها را مجاب کند در پی برنامه هسته ای نظامی نیست، حیرت آور است.

در یک کلام، رهبران جمهوری اسلامی ایران دروغگو هستند و این طرح توطئه دقیقا موید همین نکته است. برجام به احتمال زیاد اکنون مرده و از آن فقط داد و فریادی باقی مانده است.

دوم، نشان دهنده این است که رهبران اروپا چقدر سخت مشتاق پول ایران هستند.

آن ها به هیچ چیزی اهمیت نمی دهند. آن ها «ارزش های اروپایی» را موعظه کرده ولی از دروغگوها و آدمکش ها حمایت می کنند.

آن ها از تخریب ناتو گلایه می کنند ولی حاضر نیستند برای دفاع خودشان هزینه کنند.

اروپایی ها برای دیگران نسخه «تبعیت از قانون» را می پیچند، در حالی که خودشان به جنایتکاران پول می دهند.

اروپایی ها در مورد جمهوری اسلامی ایران تنها آنچه اجتناب ناپذیر است را به تعویق می اندازند. اکنون زمان تغییر رژیم در ایران است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy