نماینده مجلس: آقای ترامپ در توییترش می‌گوید در مجلس شورای اسلامی سرباز دارد

62

در جلسه علنی امروز مجلس ۱۳تیر۹۷ نماینده مجلس از دامغان ابوالفضل حسن بیگی در نطق میان‌دستور روی نکاتی انگشت گذاشت که وضعیت درونی نظام را به خوبی نمایان میکند. وقتی جلسه علنی بریدگی نمایندگان را آشکار میکند مشخص نیست در جلسات غیر علنی چه موضوعاتی طرح میشود و از دیده ها نهان میماند.

این نماینده مجلس گفت: امروز شاهدیم ترامپ سعی دارد با اذناب داخلی خود ایران را کره شمالی مقایسه کند که این مقایسه، مقایسه غلطی است. امروز همه دنیا می‌دانند که جمهوری اسلامی ایران همه مؤلفه‌های قدرت را داراست.

حسن‌بیگی در حالیکه تلاش میکرد سپاه پاسداران را سرپا کند گفت: ما رهبری بی‌بدیل و ملتی بی‌نظیر و قدرت دفاعی در سطح بین‌المللی داریم و سپاه پاسدارانی که همچون تیری در چشم آقای ترامپ است.

این نماینده مجلس افزود: متاسفم برای کسانی که در داخل کشور خودشان را باخته‌اند و تاسف بیشتر برای کسانی که بعد از ۴۰ سال امروز سرباز آمریکایی‌ها شده‌اند.

حسن‌بیگی با تلاش بر توجیه حضور دخالت گرانه جمهوری اسلامی در کشورهای منطقه گفت: اگر حضور جوانان ما در سوریه و عراق نبود امروز داعش در تهران بود و امروز شاهدیم داعش اقتصادی در تهران است و برخی از سربازان آنها می‌خواهند دل مردم را خالی کنند.

……هیچ کس حق ندارد از تریبون مجلس علیه نظام جمهوری اسلامی و علیه مقدسات سخن بگوید. در دوره‌های سوم، چهارم و ششم مجلس کسانی بودند که پشت تریبون مجلس به مقدسات مردم توهین می‌کردند و این افراد امروز در انگلیس و آمریکا به عنوان سرباز موساد و سیا انجام وظیفه می‌کنند.

….. در مجلس سوم فردی پشت تریبون آمد و جمله‌ای علیه مقدسات نظام گفت ۲۰۰ نماینده او را از مجلس اخراج کردند اما امروز شاهدیم که همه در مقابل چنین اقدامی سکوت می‌کند. آیا سکوت جایز است.

این نماینده مجلس در حالیکه فریاد میزد گفت: آیا آن کسی که اینجا سخن میگوید و بعد این را بعنوان پیشگفتار خودش و برای چراغ سبز که بعذ از این مجلس برود و در کشورهای آمریکایی و اروپایی پناهنده بشود غیر از این هست؟ جا داشت رئیس جلسه این فرد را از مجلس اخراج می‌کرد نه اینکه امروز ما در توئیتر آقای ترامپ ببینیم که می‌گوید وی در مجلس شورای اسلامی سرباز دارد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy