عکس روز جوان آزادیخواه تبریزی

101
عکس روز جوان آزادیخواه تبریزی

امروز در تبریز، چهارراه شریعتی: یک جوان آزادیخواه در گوشه‌ای از پیاده‌رو مطالبات و مشکلات حال کشور را نصب و تحصن کرد.

او نوشته  است آبادان آباد نیست خرمشهر خرم نیست

من نه اغتشاشگرم نه فتنه گر نه نفوذی نه عامل بیگانه من جوانی هستم با کلی مشکلات آزادی و صلح و عدالت میخواهم.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy