صبح امروز سه شنبه ۱۲تیر۹۷ تجمع مال‌باختگان کاسپین در شهرهای تهران و رشت شکل گرفت.

تجمع مال‌باختگان کاسپین تهران در مقابل مجلس انتخاب شده بود و غارت شدگان برای چندمین بار اموال از دست رفته خود را فریاد میزدند و تجمع غارت شدگان رشت در مقابل این موسسه غارتگر شکل گرفته است.

روز سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل مجلس  تجمع اعتراضی برگزار کردند.

آنها از جمله شعار می دادند:

پول های ما امانته کار شما خیانته

هیهات مناالذله

تجمع مال‌باختگان کاسپین موسسه کاسپین رشت 

روز سه شنبه ۱۲ تیر ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در اعتراض به غارت اموالشان دست به تجمع اعتراضی زدند. آنها شعار می دادند:

سوریه را رها کن فکری به حال ما کن

دست های  پشت پرده با پول ما چه کرده

یکی از زنان خشمگین در این تجمع به مامور نیروی انتظامی گفت «تو از دزد داری حفاظت می کنی ….».

روی دستنوشته یکی از معترضین نوشته شده بود:

گرفتن حقمون را منع کردند و ما را تهدید به زندان کردند.

در کشور شیعه عدل علی (ع) دزدخت آزادند غارت شدگان تهدید به بازداشت و زندانی و دادگاهی میشوند این است عدالت علی (ع)

اغلب غارت شدگان بانوان معترض بودند که از غارت اموالشان بسیار خشمگین هستند.

تجمع مال‌باختگان کاسپین تا حوالی ظهر ادامه داشت و کسی به داد آنها نرسید!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy