در بیانیه دانشجویان معترض دانشگاه‌ها دست دادستان در پرونده دانشجویان رو شد

67
در بیانیه تجمع اعتراضی دانشجویان دست دادستان در پرونده دانشجویان رو شد

روز یک‌شنبه۱۰تیرماه۹۷ دانشجویان معترض دانشگاه علم و صنعت در همبستگی با دیگر دانشجویان در دانشگاه‌های تهران، نوشیروانی بابل، جندی شاهپور اهواز، دانشگاه تبریز و چند دانشگاه دیگر در اعتراض به احکام ضد انسانی صادر شده علیه دانشجویان توسط قضاییه  دست به تجمع اعتراضی زده و خواهان لغو این احکام شدند.

دانشجویان معترض در بیانیه ای خطاب به جعفری دولت آبادی؛ نوشتند:
دادستان تهران طی مصاحبه ای که در خبرگزاری مجلس، موارد و شبهاتی را مطرح نموده اند که شوراهای صنفی دانشجویان کشور بنا بر رسالت ذاتی خود پاسخ به موارد شبهه و تردید را وظیفه خود می دانند.

الف : در بخشی از مصاحبه، دادستان عمومی و انقلاب حوادث دی ماه را اغتشاش و آشوب دانسته و دانشجویان بازداشت شده را شرکت کنندگان آن.

۱_اولا که قریب به اتفاق دانشجویان و فعالین صنفی بازدداشت شده ، نه در جریان اعتراضات دیماه بلکه از درب منزل ها و خوابگاه ها و دانشگاه هایشان بازداشت شده اند ، لذا ربط مستقیم آن ها به حوادث دیماه مشخص نیست.

۲_ به فرض که تعدادی از دانشجویان در جریان اعتراضات دستگیر شده باشند ؛ بارها اعلام کرده ایم: دانشجویان از جامعه خود بیگانه نیستند. حوادث دی ماه اعتراضی به وضعیت اقتصادی و معیشتی جامعه بود. دانشجویان بخشی از جامعه اند که سیاستگذاری های آموزشی دولت ها و افزایش هزینه های تحصیل، شرایط را بر آن ها سخت تنگ کرده است . انتقاد و اعتراض حق قانونی و مصرح افراد جامعه است.

 ب: دادستان تهران مدعی شده اند که تاکنون ۵ نفر از دانشجویان حکم خورده را شناسایی کرده اند.

۱_ در جریان حوادث دی ماه بر اساس آمار و مصاحبه های رسمی مقام های مسئول ، بیش از ۳۰۰ دانشجو در سرتاسر کشور بازداشت شده اند.

۲_ تعداد احکام صادر شده برای فعالین صنفی-دانشجویی نیز بیشتر از این عدد است. تعداد احکام صادر شده برای دانشجویانی که تنها از تریبون شوراهای صنفی دانشجویان اعلام شده است نیز بیشتر از این عدد است. بگذریم از اینکه چگونه انسان ها به عدد تبدیل شده و تقلیل داده می شوند!؟

۳_ بسیاری از دانشجویان در نقاط مختلف کشور بازداشت شده اند که نام و نشانی از آن ها در دست نیست . آن ها که نه دسترسی به رسانه و تریبونی دارند ، نه دانشجوی دانشگاه های بزرگ بوده اند . تلاش شوراهای صنفی دانشجویان برای کسب اطلاع از وضعیت اکثر آن ها تاکنون بی نتیجه مانده است و این برای ما یک کابوس بزرگ است . بدون شک اولین مراجع عالم و آگاه به وضعیت آن ها قوه قضاییه ، دادستانی و وزارت علوم است نه کس دیگر .

۴_ نگرانی هایی وجود دارد که روند احضار دانشجویان به دادگاه متوقف نشده باشد و دیگر دانشجویان بازداشت شده نهاد دانشگاه نیز به دادگاه ها فراخوانده شوند و با احکام سنگین قضایی مواجه کنند.

ج: دادستان تهران به گونه ای صحبت کرده اند که گویی دانشجویان حکم خورده اصلا درخواست تجدیدنظر نداده اند! ایشان فرموده اند : به جای اینکه بروند فضاسازی کنند، بروند به حکم خود اعتراض کنند.

۱_بسیار بدیهی است که تجدیدنظرخواهی انجام شده است! باید پرسید دلیل اینکه بخواهند اینگونه جلوه داده شود که دانشجویان درخواست تجدید نظر خود را به دادگاه تقدیم نکرده اند چیست!؟

۲_جناب دادستان ، اگر منظورتان از فضاسازی ، اعتراضات گسترده اخیر دانشجویان به احکام صادر شده است باید عرض کنیم که این اعتراضات نه از جانب دانشجویانی که برای آن ها احکام سنگین صادر شده است بلکه از جانب عمومیت بدنه دانشجویی حافظ استقلال دانشگاه و در اعتراض به امنیتی سازی فضای دانشگاه صورت گرفته است. بنابراین روی صحبت شما عموم دانشجویان و فعالین صنفی کشور است نه حکم خوردگان آن ها.

د : جناب آقای جعفری دولت آبادی ادعا کرده اند که برخی از این دانشجویان مربوط به جریان های سیاسی داخلی نیستند و ممکن است از گروه های خاصی بوده باشند که احکامشان سنگین آمده است.

_کوتاه پاسخ آنکه ، حتی در جریان برگزاری همین دادگاه های فعلی نیز چنین اتهامی مطرح نشده است و پرونده هیچ یک از دانشجویان مدنظر ایشان دارای چنین مصداقی نیست!

 ه : ادعا شده است که وزارت علوم تاکنون اسامی این دانشجویان را نداده است.

در پاسخ باید گفت که جزِییات عدم ناهماهنگی و یا نارسایی در هریک از سیستم های زیرمجموعه و مرتبط با این احکام چه دولتی و چه حاکمیتی ربط مستقیمی به دانشجویان و فعالین صنفی ندارد. نهایتا دانشجویان قضاوت خود را از مجموع اتفاقاتی که رخ داده است و مجموع عوامل درگیر آن خواهند داشت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy