جزییات بیشتری از حمله تروریستی به مجاهدین خلق طراحی شده بین کشوری + اسامی و مشخصات

ظهر شنبه ۹تير در یک ضد حمله تروریستی پليس بلژيك يك عمليات گسترده بازرسي را در دو منطقه بروكسل به اجرا گذاشت كه از ساعت ۱۳۳۰ تا ۲۱ جريان داشت اما به خاطر ادامه تحقيقات، چيزي اعلام نشد.

از شهروندان در اين دو منطقه خواسته شده بود که موقتاً در خانه خود بمانند و ترددها به اين منطقه متوقف شد. خبرنگارانی که در منطقه بودند گفتند كه صداي شليك دو تير هم احتمالاً در تعقيب خودرو مظنون شنيده شده است.

دادستاني بلژيك اعلام كرد: ۵ خانه ديگر در بلژيك توسط پليس مورد بازرسي قرار گرفت  يك زن و مرد مزدور را در اين رابطه در بروكسل دستگير كرده است.

نخست وزير بلژيك از سرويسهاي ضد تروريستي اين كشور و هماهنگي ثمر بخش بين شركاي اروپايي تشکر کرد.

وزير كشور بلژيك از واكنش سريع و مؤثر پليس قضايي و سرويسهاي اطلاعات اين كشور تقدير كرد.

آسوشيتد پرس گزارش كرد يك ديپلمات تروريست جمهوری اسلامی در وين در خاك آلمان و يك مزدور در فرانسه در ارتباط با توطئه تروريستي  بازداشت شدند.

خبرگزاري فرانسه اعلام کرد: زن و مرد ايراني عامل حمله تروریستی در مرسدس بنز با مواد منفجره و چاشني انفجاري دستگير شدند .

تروريستهاي دستگير شده در بلژيك بنامهاي امير سعدوني و نسيم نومني مقيم آنورس هستند.

تروريستهاي دستگير شده خود را هوادار مجاهدين جا زده بودند و تابعيت بلژيكي داشتند.

تلويزيون بلژيك: اين زن و شوهر ايراني مأمور آماده كردن حمله تروریستی در فرانسه بودند.  زن دستگير شده اعتراف كرد هدف آنها ميتينگ سياسي مخالفان ايراني در ويلپنت بوده است. در خودرو آنها مكانيزم احتراق و مواد انفجاري تي اي تي پي پيدا شد.

تلويزيون فلامان زبان بلژيك: علاوه بر خانم رجوي، رودي جولياني شهردار سابق نيويورك و وكيل دونالد ترامپ انگيزه مهم سياسي براي اين حملة تروريستي بودند.

اين زن و شوهر ايراني در پي حمله تروریستی به جنبش اپوزيسيون ايران بودند كه خواهان تغيير رژيم در ايران است.

این در حالیست که اتحاديه اروپا در بيانيه ۲۹ آوريل ۱۹۹۷ در باره ايران متعهد شده است براي مزدوران و مأموران دستگاههاي اطلاعاتي و امنيتي ايران ويزا صادر نشود و مأموران اطلاعات از كشورهاي عضو اتحاديه اروپا اخراج شوند.

ديپلمات تروريست دستگير شده در آلمان اسدالله اسدي ۴۷ساله رئيس ايستگاه اطلاعات جمهوری اسلامی در سفارت ایران در اتريش است، او همان كسي است كه دستور نهايي حمله را به تروريستها ابلاغ كرد.

ديپلمات تروريست مزبور جانشين مصطفي رودكي مأمور اطلاعات جمهوری اسلامی است كه از اتريش به تهران و سپس به آلباني رفته است.

در این تجمع رودی جولیانی گفت: هر كس فكر ميكند آخوندها افراد صادقي هستند احمق است، آنها كلاهبردار هستند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy