فوری – تظاهرات مردم اهواز و ماهشهر در حمایت از آبادان و خرمشهر آغاز شد

132

امروز ۱۰تیر ۹۷ در حمایت از تظاهرات به خون کشیده شده خرمشهر قهرمان تظاهرات مردم اهواز از خیابان نادری آغاز شد.

ساعتی قبل تظاھرات در اھواز شروع شد. تظاھرات مردم اهواز در حمايت از خرمشهر و آبادان در حال گسترش است.

فیلم زیر لحظات اولیه شروع تظاهرات مردم اهواز را نشانگر است

شور و اشتیاق جوانان اهواز برای آزادیخواهی مثال زدنی است. اغلب بدنه اصلی این تظاهرات مردم اهواز را جوانان و نوجوانان اهوازی تشکیل میدهند.

تظاهرات در حالی در اهواز شروع شد که روز قبل تظاهرات خرمشهر به خون کشیده شد.

تظاهرات ماهشهر در حمایت از مردم خرمشهر

روز گذشته آبادان و خرمشهر در اعتراض به نداشتن آب و آب شور و.. تظاهرات بزرگی را برپا کرده بودند.

تظاهرات مردم اهواز در حالی برگزار میشود که امروز نیروها و ماموران لباس شخصی و وحشی رژیم در خرمشهر؛ از صبح امروز یکشنبه ۱۰ تیر؛ وارد خانه های مردم در خرمشهر شده و شروع به دستگیری جوانان و مردم این شهر که در اعتراض به بی آبی به خیابانها ریختند؛ کرده است.

براساس گزارشها؛ تاکنون بیش از ۳۰ تن از مردم و جوانان این شهر دستگیر شده و به محلهای نامعلوم منتقل شده اند.

این تظاهرات سر ایستادن ندارد و تا سرنگونی حکومت ادامه خواهد یافت.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy