تظاهرات مردم آبادان در اعتراض به وضعیت آب بی آبی و آب شور 

54

صبح روز شنبه ۹ تیرماه ۹۷ شمار زیادی از مردم آبادان در اعتراض به وضعیت آب، به بی آبی، آب شور و مشکلات آب شرب در این شهر و سایر شهرهای استان خوزستان؛ دست به راهپیمایی زدند.

مردم خشمگین آبادان معترض به بی آبی در حالی که پلاکاردهایی با عناوین:

آبادان آب ندارد

آب شیرین حق مسلم ماست

اگر آب قطع بشه آبادان قیامت میشه

در دست داشتند از مقابل اداره آب و فاضلاب این شهر به سمت خیابان احمد آباد اقدام به راهپیمایی کردند. تظاهر کنندگان با شعار نترسید نترسید ما همه با هم هستیم تلاش میکردند به یکدیگر برای پیوستن به این اعتراض مظلومانه قوت قلب بدهند.

تظاهرکنندگان معترض به بی آبی از مقابل اداره آب و فاضلاب آبادان به سمت مرکز شهر راهپیمایی می کردند شعار می دادند:

دشمن ما همین جاست دروغ می گن آمریکاست

مسئولین بیشعور آب لجن آب شور

آبادان بسه دیگه غیرتتو نشون بده

آبادانی با غیرت حمایت حمایت

هیهات من الذله

یکی از تجمع کنندگان میگفت: آبادان برروی طلای سیاه نشسته است طلای ما را صادر میکنند حتی آب ما را هم تامین نمی کنند. تامین آب توی سرشان بخورد. آب شرب ما را هم فروخته اند.

ایران کشور عجیبی است مردمی برای داشتن هوای پاک اعتراض میکنند! مردم برای معترض به بی آبی اعتراض میکنند! و زندانیان ما روزها و ماهها برای داشتن حق آفتاب و هوا در زندانهای مخوف این جنایتکاران اعتراض میکنند!

شاید شهری مثل آبادان در کنار کارورن برای آب خوردن در کشورهای دیگر حتی به عقل هم جور در نیاید! ولی جالب‌تر اینجاست که همین کشور آب همین مردم را به کشورهای همجوار فروخته است.

ایران کشوری است که مسولان حکومتی تنها پول میخواهند بهر ترتیب پول میخواهند که بتوانند خرج کنند که صنعت بمب اتمی راه بیاندازند تا به کشورهای منطقه و حکومت کنند. این جنایتکارها بخدا از هیتلر هم کثیف تر هستند چون با سلاح دین با مردم روبرو میشوند.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy