تظاهرات مردم خرمشهر – نیروهای وحشی انتظامی به سمت مردم رگبار بسته اند

280

در پی فراخوان شب گذشته جوانان و مردم خرمشهر در اعتراض به بی‌آبی و بی‌کاری و فقر و فلاکت دوباره امروز ۹تیر ۹۷ به خیابان آمدند. قرار عصر امروز بود و این قرار اجرا شد.

فلکه الله خرمشهر به یک مدان جنگی شبیه شده بود.

جوانان خرمشهری فریاد میزدند هیهات من الذله

و پس از اینکه جوانان خرمشهر شب قبل مردم و جوانان خرمشهر بار دیگر عصر امروز شنبه ۹ تیرماه ۹۷ در اعتراض به بی آبی و فقر و بیکاری در فلکه الله دست به تظاهرات زده و تا شامگاه شنبه همچنان ادامه داشت.

آنها شعار می دادند:

نترسید نترسید ما همه با هم هستیم

هیهات من الذله

مرگ بر خامنه ای

مردم و جوانان با نیروهای امنیتی درگیر شده و اقدام به آتش زدن سطل زباله در وسط خیابان کردند.

نیروهای امنیتی در وحشت از گسترش این اعتراضات و برای پراکنده کردن مردم اقدام به شلیک گاز اشک آور نموده و به سمت مردم تیراندازی کردند.

فضای شهر خرمشهر به صورت جنگی در آمده است.

درگیریها همچنان ادامه دارد. مزدوران به سمت مردم شلیک کرده و یکی از جوانان خرمشهر شهید شده است.

آخرین گزارشات حاکی است که به سمت مردم رگبار بسته اند

کلیه فیلمهای این درگیری شبانه را در کانال تلگرام ما ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy