قیام ایران امروز دوباره به خوزستان و خرمشهر رسید و جوانان این شهر با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم و دشمن ما همین جاست دروغ میگن آمریکاست و دیگر شعارهای ولایت کش، از چند روز پیش در اعتراض به کم آبی آلودگی آب و طرح انتقال ضدمردمی آب به کشورهای همسایه به خیابان آمدند.

نیروی انتظامی و گارد ویژه در مقابل مردم صف‌آرایی کرد و با دستگیری تعدادی از جوانان قیام کننده تلاش کرد که مردم را مرعوب کند. اما در آخرین ساعات روز جوانان به کلانتری حمله کرده و دوستان خود را از چنگ آدمکشان نجات دادند.
توپ تانک فشفشه آخوند باید گم بشه

قیام ایران، قیامی است تا پیروزی و سر باز ایستادن ندارد!‌ سرکوب و زندان و کشتار و تفنگ ساچمه‌ای و شلیک جنگی دیگر اثر ندارد.

هنوز آب خوش از گلوی حکومت پایین نرفته بود و تهران هنوز خاموش نشده که خرمشهر شروع کرده است.

ریل قیام از دیماه شروع شد. یک قیام دلیرانه که اکثر شهرهای ایران را در بر گرفت. مردمی که به خیابان آمدند و در یک شعار مشترک بودند مرگ بر دیکتاتور و …. از همان ایام  ترس در جان وحوش افتاده است و مستمرا روزهای سختی را به هم هشدار میدهند.

 مردم اهواز و خوزستان قیام را به دست گرفتند، این حرکت مهم اعتراضی حدود ۲۰ روز به طول انجامید تمام  نشده بود که اصفهان شروع کرد و حدود دو ماه به طول انجامید. مردم اصفهان در اعتراض به بی‌ابی، امان حکومت را بریدند اعتراضات مردم اصفهان حدود دو ماه به طول انجامید.

پس از آن قیام کازرون حدود ده روز با شهدای غیور و دلاوری که قهرمانانه جنگیدند و پوزه دیکتاتور را به خاک مالیدند.

نوبت به کامیونداران رسید. آنها جاده ها را تسخیر کردند و با رژه‌های قدرت در جاده‌های کشور وحشت را در جان حاکمان انداختند.

تهران به پا خاست بازار تهران بعد از ۴۰سال اعتصاب کرد و این اعتصاب، با حضور جوانان دلیر و جان به کف به اوج رسید. دسته های دلاوران جوان به مقابل مغازه ها می‌آمدند و با شعارهای نترسید نترسید ما همه با هم هستیم جرات را بین مردم پخش میکردند.

و اینک دوباره خوزستان به پا خاسته است . مردم خرمشهر برای اولیه ترین حقوق خود به پا خاسته اند آب خوزستان را، حکومت غارت کرده و به کشورهای همسایه میفروشد در حالیکه مردم آب ندارند.

البته این خلاصه حق مطلب نیست! به هیچ‌وجه! تنها یک یادآوری از دلیرانی است که در سرتاسر ایران  قیام را به هم پاس میدهند!

قیام ایران ادامه دارد تا روزی که سرتاسر ایران به پا خیزد و بنیان ظلم را برکند.

آن روز به سرعت در همین روزهای داغ تابستان فرا میرسد.

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy