تظاهرات مردم خرمشهر با دبه‌های خالی نماز جمعه این شهر را به هم زد+ چند فیلم

212

صبح امروز جمعه هشتم تیر ماه؛ تظاهرات مردم خرمشهر در مقابل مسجد جامع این شهرشکل گرفت. مردم خرمشهر  با سر دادن شعار “مسئول بی لیاقت نمی‌خوایم ؛ نمی‌خوایم” در اعتراض به بی آبی و شوری آب شرب در خیابان‌ها اعتراض کرده به سمت مسجد جامع این شهر حرکت کردند.

این روزها در گرمای جنوب ایران؛ مردم در شهرهای آبادان و خرمشهر آب را از تانکرها خریداری می کنند. کیفیت آب لوله کشی بسیار پایین و گل آلود است و طعم و بوی آن به شکلی شده که غیرقابل شرب است. همین امر موجب اعتراض مردم شده است.

جمع کثیری از مردم خرمشهر در اعتراض به وضعیت اسفبار آب در این شهر به  دبه های خالی  آب همراهشان بود خطاب به فرماندار  این شهر شعار می دادند:

مسول بی لیاقت نمیخوایم نمیخوایم

حیاتی حیا کن خرمشهر رو رها کن

حیاتی برو گمشو

و مرگ بر بی غیرت

 فرماندار حکومت در خرمشهر مزدوری به اسم ولی الله حیاتی است.

در ادامه تظاهرات مردم خرمشهر در مقابل مسجد جامع این شهر تجمع کرده و در اعتراض به بی آبی وارد نماز جمعه شده نماز جمعه این شهر را بر هم زدند.

یکی از حاضرین در این تجمع میگفت مردم آب برای خوردن ندارند اینها میخواهند با نماز جمعه باز هم مردم را گول بزنند و با حرفهای چرت مردم را آرام کنند. کسی نیست که نداند آب شیرین ایران را از طریق همین استان و استان همجوار به کشورهای عربی فروخته اند و خودمان لوله‌های قطور را کشف کردیم که از طریق مرزها به کشورهای همسایه از جمله عراق میرود.

در ترس از ادامه دار شدن تظاهرات مردم خرمشهر حکومت اقدام به توزیع آب بطری بین مردم کرد که این اقدام هم بر اعتراض بیشتر مردم افزود. زیرا توزیع چند بطری آب میتواند مسایل روزانه مردم را حل و فصل کند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy