بی‌آبی در ایران باعث شده که آب در چند استان از جمله آبادان و خرمشهر و اصفهان آب درحال جیره بندی قرار گیرد. ارگان‌های بین المللی از غیرقابل سکونت شدن ایران در ۲۰ سال آینده  خبر میدهند. آیا بی‌آبی در ایران عوامل جغرافیایی دارد؟

پاسخ این است که به هیچوجه بی‌‌آبی در ایران عوامل جغرافیایی ندارد بلکه تماما متوجه حکومتی است که از عده‌ای اوباش غارتگر تشکیل شده که امور حیاتی کشور را در دست گرفته و کار را به اینجا کشانده اند.

  بی آبی تماما متوجه مدیریت ناصحیح عوامل حکومتی است که تنها به پول می اندیشتند و به هر قیمت میخواهند پول به دست بیاورند تا به قول خودشان عمق استراتژیک نظام را برای آینده پی ریزی و نگهداری کنند.

یکی از عواملی که در بحران آب در ایرن موثر است ساختن سدهای غیراستاندارد است.

ساختن سد در دنیای امروز به دلیل آسیب‌هایی که به مناطق پس از خود می رساند درحال منسوخ شدن است. ایران بزرگترین سدساز خاورمیانه است! چرا؟
چون سد سازی یعنی گرفتن مبالغ هنگفت حکومتی و سپس اختلاس و فساد مالی و دزدی در حین کار… اغلب سدسازی ها در ایران توسط سپاه پاسداران صورت گرفته است.

عامل بعدی بی‌آبی در ایران حفر صدها هزار چاه عمیق است

هر کشور دارای آب‌هایی است که به آب‌های فسیلی مشهورند. این آبها در عمیق ترین نقاط زمین قرار دارند. در هیچ کجای دنیا این منابع مورد بهره‌برداری قرار نمی‌گیرند. استفاده ازین آبها به معنی نابودی اکوسیستم، آغاز بیابان زایی، خشک شدن دریاچه ها و …. است

درایران، صدها هزار حلقه چاه عمیق برای استفاده در صنایع وابسته به سپاه پاسداران یا صنایع خصوصی با پرداخت رشوه حفر شده است. از جمله خشک شدن دریاچه ارومیه به دلیل ۸۰ هزار حلقه چاه عمیقی است که اطراف آن حفر شده است.

مناطق زیادی نیز درایران درحال بیابان زایی است که در این صورت برای همیشه غیرقابل سکونت خواهند شد.

عامل دیگر شیوه عقب مانده آبیاری است

بین ۸۰ تا ۹۰ درصد از آب ایران در حال حاضر به مصرف کشاورزی می‌رسد که این میزان را می توان حتی به ۲۰ درصد کاهش داد علت این است که آبیاری زمینهای کشاورزی در ایران هنوز به سبک مادها و پارس‌ها و دوران هخامنشی انجام میشود، یعنی به شیوه‌ی غرقابی!

یعنی جاری کردن آب پای بوته ها و نهال‌ها در نهرهای کوچک که منجر به هدف رفتن بیش از ۹۵ درصد از آب می شود.

این درحالی است که حتی آبیاری به سبک قطره ای نیز درحال منسوخ شدن است و در برخی کشورها از تکنیک آبیاری هوشمند استفاده می‌شود.

تنها تغییر روش کشاورزی در ایران که تماما به حمایت حکومت نیاز دارد، برای سالها بحران بی‌آبی در ایران را رفع می‌کند.

اما از عهده این جنایتکاران خارج است و بر عهده  دولتی است که همدرد مردمش باشد نه به فکر کیسه خود و خاندان خود.

به امید فرا رسیدن روز نوین مردم ایران که نیستی ها هست گردد و نسیم آزادی تلخی این ایام را از یاد ببرد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy