در یک اقدام فوق‌العاده روزنامه جمهوری اسلامی چگونگی انحراف شعارهای مردم را لو داد

128
در یک اقدام فوق‌العاده روزنامه جمهوری اسلامی چگونگی انحراف شعارهای مردم را لو داد

روزنامه جمهوری اسلامی در یک مقاله فوق‌العاده چگونگی انحراف شعارهای مردم  و عوامل آن را لو داد!

روزنامه جمهوری اسلامی که وابسته به جناح روحانی است، برای رو کردن دست رقیب دست به یک افشاگری فوق العاده زد و در مقاله ای با عنوان «برنامه‌سازی برای سقوط دولت!» به طرح و برنامهٔ‌ جناح مقابل برای ساقط کردن دولت روحانی در شماره ۵تیر ۹۷خود دست رقیب را رو کرد.

این روزنامه طی یک اعتراف بی‌سابقه تلاشهای نظام را  برای منحرف کردن تظاهرات و قیامهای مردم با شعارهای انحرافی بر ملا کرد و نوشت: شماری از افراد که در جریان تظاهراتهای اخیر تهران شعار «رضا شاه روحت شاد» می‌دادند، از جناح خامنه‌ای بودند که با اسکورت پلیس و آزادانه این کار را می‌کردند.

 جمهوری اسلامی این موضوع را در این مقاله درباره طرح و برنامه جماعت اصولگرا مقاله‌یی آورده و با برای ریختن آبروی جناح مقابل در این مقاله می نویسد:

«این جماعت آن‌قدر بی‌پروا شده‌اند که عده‌یی را با شعارهای بی‌سابقه رضا شاه روحت شاد و مرگ بر مفت‌خور، روانه مجلس می‌کنند و آنها نیز با مشایعت پلیس آزادانه مانور می‌دهند.

این جماعت دقیقاً همان دسته و گروهی هستند که در نماز جمعه تهران و راهپیمایی‌ها حضور دارند».

پیش از این نیز در نوارهایی که از جلسات توجیهی پاسداران و لباس شخصیها افشا‌ شده بود مشخص بود که یکی از روشهای پاسداران و دستگاههای اطلاعات نظام، تلاش برای منحرف کردن تظاهرات و اعتراضهای مردم با شعارهای انحرافی است.

 اما حالا روزنامه جمهوری یک نمونه از این جنگها را در راند آخر حکومت ملاها لو داده است که در خور تامل است.

آیا معنی این شعار آن است که با حضور سلطنت منافع ملاها دچار خطر نمیشود که ترجیحا شعارها را به آن سمت سوق میدهند.

پ. ن: جنگ جناحی بالا گرفته است و  به هر حال این افشاگری در این مقطع زمانی کاری فوق‌العاده بود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy