تهران – سومین روز اعتصاب بازار تهران روزهای سرنوشت ساز ایران را رقم میزند

187

امروز ۵ تیر ۹۷سومین روز اعتصاب بازار تهران به همراه کسبه در نقاط مختلف شهر در ادامه اعتصاب دو روز گذشته ادامه یافت. جوانان در بازار به حرکت در آمده و با شعارهای نترسید نترسید بازاریان را تشویق می کنند.

گوشه ای دیگر با فریاد ایرانی باغیرت حمایت حمایت مردم را تشویق به ورود به تظاهرات میکنند بازار تهران ملتهب است.

در حالیکه شهرهای مختلف از جمله قشم کرمانشاه شهریار و … به حمایت از تهران برخاسته‌اند چون حرف اصلی بازار شهرستانهای دیگر این بود که نخست باید پایتخت اقدام به عمل کند و اینک پایتخت در عمل است و اعتصاب شریان حیاتی کشور یعنی بازار تهران آغاز به اعتصاب کرده است.

روز گذشته تهرانیها به جلوی مجلس رفتند و با نیروهای انتظامی درگیر شدند. با پاسخ به موقع برای برگرداندن گاز اشک‌‌ آور به سمت مزدوران اقدامات آنان را خنثی نمودند تا پاسی از شب در خیابان ماندن و مانع از دستگیری یارانشان شدند.

در ساعتهای پایانی دوشنبه شب چهارم تیر ماه، مردم و جوانان شجاع تهران پارس و خاک سفید در شمال شرق تهران به خیابانها ریخته و علیه سیاستهای چپاولگرانه و سرکوبگرانه‌اش دست به اعتراض زدند. آنها از جمله شعار می‌دادند مرگ دیکتاتور، ایران شده فلسطین، یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل میشه.

جوانان با بستن خیابانها و روشن کردن آتش به مقابله با نیروهای سرکوبگر پرداخته و از ورود آنها به مناطق تظاهرات جلوگیری کردند.

بنا به گزارشات رسیده امروز سرای ملی سبزه میدان بازار کفاشان و .. در اعتصابند در حالیکه از کرمانشاه خبر میرسد که آنان نیز دومین روز اعتصاب را آغاز کرده اند.

فیلمهای کامل اعتصاب و قیام امروز تهران و شهرستانها را در کانال ما دنبال کنید.

https://t.me/Iran_news_ajancy