در بی آبی روستاهای سیستان و بلوچستان مردم و حیوانات از یک گودال آب میخورند

55
در بی آبی روستاهای سیستان و بلوچستان مردم و حیوانات از یک گودال آب میخورند

روز یکشنبه سوم تیر ۹۷ – شه‌بخش گرگیج یکی از اعضای شورای علای استانهای حکومت به وضعیت دردناک مردم سیستان و بلوچستان اشاره کرد و گفت:

« مردم در برخی روستاها ۱۰روز یکبار هم حمام نمی‌روند. آنها فقط برای زنده ماندن آب پیدا می‌کنند. در بعضی مواقع آب در گودالی سرباز و بزرگ که از قدیم وجود داشته، جمع می‌شود و مردم و حیوانات به‌صورت مشترک از آن استفاده می‌کنند.»

وی با بیان اینکه روستای «ساندک‌زهی» در ۴۵ کیلومتری مرز قرار داشته و ۱۲۰۰ نفر جمعیت دارد، به معضل جدی بی‌آبی در شهرستان چابهار خصوصا روستاها اشاره کرده و در خصوص شرایط روستاهای این شهرستان گفت: «۸۰ الی ۹۰ درصد مردم که در گذشته کشاورز بودند، اکنون به خاطر بی‌آبی و نبود بارش‌های فصلی بیکار شدند.

۳ الی۴ درصد مردم روستاها کارمند یا در شرکت خصوصی در شهر مشغولند، ۵درصدی هم مغازه یا دکه دارند‌ اما اکثر مردم با پول یارانه زندگی می‌کنند».

وی با بیان اینکه در کل شهرستان چابهار از ۲۸۵ هزار نفر جمعیت، ۷۰درصد روستانشین هستند، گفت: «منابع آب زیرزمینی به پایان رسیده و به علت کمبود بارندگی اکثر چاه‌ها خشک شده‌اند.

به عنوان مثال در روستای ساندک‌زهی، هزینه حمل و خرید یک تانکر آب ۱۰۰هزار تومان است که برای یک خانوار ۵ نفره حداکثر تا یک هفته کفاف می‌دهد».

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy