پتروشیمی آبادان به علت شوری آب تعطیل شد 

88
پتروشیمی آبادان به علت شوری آب تعطیل شد 

امروز شنبه دوم تیر شوری آب آبادان تاثیرش را روی پتروشمی این شهر هم گذاشت و مجتمع پتروشیمی آبادان به علت شوری بالای آب آبادان فعالیت های خود را متوقف کرد.

محسن کعب عمیر مسئول روابط عمومی مجتمع پتروشیمی آبادان گفت: به دلیل شوری بیش از حد آب در آبادان، تمام لوله های مجتمع دچار مشکل شده بودند و به رغم اینکه چند روزی این وضعیت ادامه داشت اما در نهایت مسئولان شرکت تصمیم به تعطیلی تمامی واحدها گرفتند و به این ترتیب مجتمع تعطیل شد.

وی گفت: روند تعطیلی تا بهبود وضعیت ادامه دارد.

 در یک ماه گذشته به علت کاهش دبی ( debi )رودخانه کارون، آب شور دریا به آب شیرین غلبه کرد و این امر باعث پیشروی آب شور به شهرهای آبادان و دیگر شهرهای خوزستان رسیده است.

طی روزهای اخیر تظاهرات متعددی در نبود کمبود و شوری آب در شهرهای خوزستان مردم را به اعتراض در خیابانها و مقابل فرمانداریها کشانده است.

در همین امروز مردم دشتستان جاده بوشهر را در اعتراض به  کمبود ونبود آب شیرین و جیره بندی آب بستند

این در حالیست که آب شیرین با لوله های قطور به عراق صادر میشود. مردم خرمشهر این لوله قطور انتقال آب ایران به عراق را کشف و برای استفاده از آب شیرین به آنجا هجوم بردند.

کشف لوله آب انتقالی به عراق توسط مردم خرمشهر

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy