تصاویری که در زمان و زاویه مناسبی اما به صورت خیلی طبیعی گرفته شده است

25
تصاویری که در زمان و زاویه مناسبی اما به صورت خیلی طبیعی گرفته شده است
تصاویری که در زمان و زاویه مناسبی اما به صورت خیلی طبیعی گرفته شده است

از زمان ثبت اولین عکس در تاریخ عکاسی، بحث‌ها و گفتگوهای طولانی درباره رسیدن به تعریف واحدی از هنر عکاسی صورت گرفته و علیرغم گذشت نزدیک به ۲۰۰ سال از ثبت عکس اصطبل و کبوترخانه به عنوان اولین عکس تاریخ ژوزف نیسه‌فور نیپس، عکاس و مخترع فرانسوی در سال ۱۸۲۶ هنوز درباره تعریف واحدی از عکاسی اتفاق نظر حاصل نشده است.

با همه این احوال عکاسان، عکاسی را ثبت یک لحظه را در زمان و مکان مناسب و از زاویه مناسب به عنوان یک تعریف همگانی پذیرفته‌اند.

تا کنون مجموعه‌های متعددی از تصاویری که در زمان مناسب و از زاویه مناسب ثبت شده‌اند، منتشر شده، که مجموعه تصاویر فعلی یکی از این همین مجموعه‌ها است.

این تصاویر الزاما توسط عکاسان حرفه‌ای ثبت نشده‌اند و حتی ممکن است به صورت تصادفی در زمان و مکان مناسب گرفته شده باشند، با این حال نشان می‌دهند اندکی سرعت و دقت می‌تواند منجر به ثبت عکس‌های بسیار ماندگاری شود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy