تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین دانشجویان بازداشتی

54
تجمع دانشجویان علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین دانشجویان بازداشتی

امروز ۲تیر ۹۷ تجمع دانشجویان علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویانی که در قیام تیرماه دستگیر شده اند، شکل گرفت.

دانشجویان طوماری در اعلام همبستگی با دانشجویان و فعالین بازداشت شده امضا نمودند. یادآوری میشود دانشجویان دانشگاه علوم اجتماعی تهران نیز چند روز به تجمع و تحصن پرداختند و از امتحان پایان دوره خودداری کردند.

تجمع دانشجویان دانشگاه علامه طباطبایی در اعتراض به احکام سنگین قضایی صادر شده برای دانشجویان و امضای طومار در اعلام هبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی بازداشت شده.

طوماراعلام همبستگی با دانشجویان و فعالین صنفی بازداشت شده
دانشگاه علامه طباطبایی
تیرماه ۱۳۹۷
هم دردان!
در کنار هم، در برابر روند پولی سازی ایستادیم و اعتراض کردیم. اعتراض کردیم به کسانی که با سیاست هاشان راه ورود فرودستان به دانشگاه ها را سد کردند و صاحبان سرمایه را صاحبان دانشگاه.
آنچنان که سایر عرصه های حیات را نیز هر روز بر ما تنگ تر کردند. از اشتغال تا بهداشت و درمان، از تامین اجتماعی تا مسکن و از حق تشکل یابی تا آزادی بیان.
 آری اعتراض کردیم به کم شدن صندلی های رایگان آموزش، به افزایش هزینه های خوابگاه ها؛ به جریمه‌های میلیونی سنوات تحصیلی که اسمش را قانون گذاشته اند. اعتراض کردیم به سهمیه بندی ها و به تبعیض ها، به رانت های آموزشی و کاهش کیفیت تحصیل. بله اعتراض کردیم؛ باهم و در کنار هم راهی را آغاز کردیم و تا پایان راه ولو آنکه تمام جهان در ساختن زندان برای ما بسیج شوند؛ ما در کنار هم خواهیم ماند. پس گرد هم میآییم تا نشان دهیم که در تمام سینه ها یک قلب می تپد. که اگر قلبی را در هر نقطه از کشور هدف قرار دهند، دردش سینه های تک تک ما را سخت می فشارد. که ما همه، بندیان یک زنجیر و فریادهای یک خشمیم.
مردم!
گفته بودند که دانشگاه و روشنفکرانش پیشروان جامعه اند. ما چنین چیزی را نه قبول داریم و نه می پذیریم. دانشگاه و اعضایش برآمده از دل مردمند و ماهیتی جدای از آنها ندارند و نباید هم داشته باشند. دانشگاه زبان مردم است و نه چیزی فراتر از آن. جرم رفیقان ما چیست؟ همراهی با جامعه شان؟ ما فرزندان این مردم را، به اتهام صدای مردم بودن چنین به زیر تیغ سرکوب برده اند. آن ها فکر کرده اند با نشنیدن صدایمان رهسپار کدام آینده اند؟

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy