داستان شیطان و کهنه ترین ابزاری که در برابر انسان استفاده می کند

53
داستان شیطان و کهنه ترین ابزاری که در برابر انسان استفاده می کند
داستان شیطان و کهنه ترین ابزاری که در برابر انسان استفاده می کند

روزی شیطان اعلام کرد قصد دارد از کارش دست بکشد و وسایلش را با تخفیف ویژه به حراج بگذارد.

همۀ مردم جمع شدن و شیطان وسایلی از قبیل غرور، شهوت، خشم، حسادت و دیگر شرارت ها را عرضه کرد. در میانِ همۀ وسایل، یکی از آنها بسیار کهنه بود و بهای گرانی داشت.

کسی پرسید: این چیست؟ شیطان: این نا امیدی است. شخص گفت: چرا اینقدر گران است؟

شیطان گفت: این موثرترین وسیله من است، هرگاه سایر ابزارم اثر نکند فقط با این میتوانم در قلب انسان رخنه کنم و وقتی اثر کند با او هر کاری بخواهم میکنم، برای همین اینقدر کهنه است.

مراقب «اميدمان» باشيم…!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy