غارت‌شدگان موسسه کاسپین در در تهران، مشهد، رشت و غارتشدگان موسسه توسعه نهال در تهران تجمع کردند

صبح امروز سه شنبه ۲۹خرداد۱۳۹۷ چهار تجمع اعتراضی غارت‌شدگان در شهرهای تهران و رشت و مشهد برگزار شد. که سه تجمع مربوط به مالباختگان موسسه اعتباری غارتگر کاسپین و یک تجمع مربوط به موسسه توسعه نهال البرزنشان بوده است.

 ادامه تجمع اعتراضی غارت‌شدگانموسسه کاسپین در مشهد 

روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین در مشهد در اعتراض به غارت اموالشان

در مقابل دفتر مركزي موسسه مالي كلاهبرداري كاسپين در این شهر دست به اعتراض زده و به تجمع خودشان ادامه دادند.

آنها روز گذشته نیز تجمع کرده بودند.

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در مقابل شعبه سرپرستی در رشتروز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷  غارت شدگان موسسه کاسپین در مقابل شعبه سرپرستی در رشت تجمع کردند.

تجمع کنندگان خشمگین که تماما از زنان بودند، شعار می دادند:

پول ما رو کی برده ، دستای پشت پرده

پول ما رو کی خورده ، دستای پشت پرده

دستای پشت پرده با پول ما چی کرده

فریاد فریاد از این هم بیداد

سیف بیا جواب بده پولهای مارو پس بده

تجمع غارت‌شدگان موسسه توسعه نهال البرزنشان در مقابل وزارت جهاد کشاورزی 

روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷  غارت شدگان موسسه توسعه نهال البرزنشان در اعتراض به غارت دارایی شان در مقابل وزارد جهاد کشاورزی رژیم در تهران تجمع کردند.

تجمع کنندگان شعار می دادند:

کشور ما دزد خونه است توی جهان نمونه است

تجمع غارت‌شدگان کاسپین در تهران 

روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ غارت شدگان موسسه کاسپین که تعداد آنها حدود ۵۰ نفر بود، در مقابل دفتر مرکزی این موسسه غارتگر  در خیابان آرژانتین تهران تجمع کردند.آنها شعار می دادند:

پولای ما دست کیه ….دستای پشت پرده

دستای پشت پرده …. با پول ما چی کرده

پول مونو پس نگیریم    شعبه رو گل می گیریم

حیله گری کافیه     منشا یک بازیه

پرداخت پلکانی   حقه شارلاتانی

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajanc