تجمع بازنشستگان فرهنگی مقابل سازمان برنامه و بودجه 

59

 بنا به فراخوان قبلی در اعتراض به عدم پرداخت پاداش تجمع بازنشستگان فرهنگی صبح روز سه شنبه ۲۹ خرداد ۹۷ در مقابل سازمان برنامه بودجه برگزار گردید.

تجمع کنندگان که از شهرهای مختلف آمده بودند، شعار می دادند:

– فریاد فریاد از این همه بیداد

– فرهنگی بیدار است از تبعیض بیزار است

– فرهنگی میمیرد ذلت نمی پذیرد.

– بر روی دستنوشته های آنان این نوشته ها دیده می شود:

– پاداش بازنشسته حق مسلم ماست.

– از کل ایران آمده ایم برای پاداش آمده ایم

یادآوری میشود روز گذشته ۲۸خرداد نیز بازنشستگان صدها تن از بازنشستگان فرهنگی از استان‌های مختلف از جمله خراسان شمالی به تهران آمده و در اعتراض به پرداخت نشدن سنوات خود مقابل وزارت آموزش و پرورش تجمع کردند.

بازنشستگان شعار می‌دادند:

فریاد فریاد از این همه بیداد

یک اختلاس کم بشه مشکل ما حل می شه

اگر که ما نبودیم تو اون بالا نبودی

یک جا و بی بهونه پاداش حقمونه

نیروهای سرکوبگر انتظامی نیز در برابر بازنشستگان فرهنگی معترض صف بسته بودند. در تجمع بازنشستگان فرهنگی تومارهای بلندی توسط بازنشستگان امضا شد.

یادآوری میشود بازنشستگان تظاهرات بزرگ و موفقی را تاکنون در تهران برگزار کرده اند.

از جمله صبح روز سه شنبه ۸ خرداد ۹۷ بازنشستگان فرهنگی گروه ۹۶ از سراسر کشور تجمع بزرگی برگزار کردند. بازنشستگان در اعتراض به پرداخت نشدن مطالباتشان مقابل وزارت آموزش و پرورش تهران تجمع اعتراضی بزرگی را تشکیل دادند.

تجمع بازنشستگان فرهنگی که مربوط به گروه سال نود و شش هستند، در اعتراض به نه ماه عدم دریافت حقوق و مطالبات قانونی شان صورت گرفته است.

بازنشستگان میگویند وزارت آموزش و پرورش در دادن این حق قانونی آنها اقدامی انجام نمیدهد. آنها خواستار مطالبات از جمله پاداش پایان خدمت خود هستند.

روی پلاکارها و دست نوشته های بازنشسته ها مطالباتشان نوشته شده است:

– پلاکارد بزرک تحصن و اعتراض کشوری بازنشستگان ۹۶ آموزش و پرورش به عدم پرداخت پاداش پایان خدمت ۸ خرداد ۹۷

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajanc