حکم جنایت‌کارانه گرفتن ۲۳میلیون تومان پول خسارت مین از کولبر نقص عضو شده

63
حکم جنایتکارانه گرفتن 23میلیون تومان پول خسارت مین از کولبر نقص عضو شده

کولبری که چندی پیش روی مین رفته و قطع عضو شده بود، به اتهام “عبور غیر قانونی از مرز و خسارت مین منفجر شده” به ۲۳ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم شده است.

از این رقم ۱۱ میلیون تومان میزان جریمه به دلیل عبور غیر قانونی از مرز است و باقی آن جبران خسارت مین منفجر شده است.

این حکم غیر انسانی مربوط به لقمان وحید، کولبر حدودا سی ساله اهل شین‌آباد پیرانشهر است، که چندی پیش به دلیل رفتن روی مین یک چشم و یک پایش را از دست داد.

همسر این کولبر گفته: «ما تنها نان‌آور خانودە چهارە نفرە خود را تقریبا از دست دادیم. انتظار داشتیم کە مقامات دولتی هزینە معالجە شوهرم را تامین کنند اما نە تنها هیچ مسولیتی را متقبل نشدەاند، بلکه دادگاە شوهرم را بە اتهام عبور غیرقانونی از مرز بە پرداخت ١١ میلیون تومان جریمه نقدی محکوم کردە و باید خسارت مینی کە پا و چشم ایشان را گرفتە است را هم پرداخت کند.»

به گفته همسر این کولبر تا کنون ۳۵ میلیون تومان هزینه اولیه معالجه لقمان وحید بوده است. او همچنین گفته برای قرنیه چشم همسرش باید ۲۳ میلیون تومان به بیمارستان پرداخت کند.

همسر این کولبر گفته: «اکنون خودم کار می کنم. در مزرعەهای کشاورزی چغندر منطقە بە کار کندن علف‌های هرز و برداشت نخود مشغول هستم.

روزانە ۴۵ هزار تومان دستمزد می‌گیرم. پرداخت ٢٣ میلیون در یک روز برای ما کە روزی ۴۵ هزار تومان درآمد داریم بسیار هزینە کلان و کمرشکنی است.

ما یک پسر ١٢ سالە و یک دختر ٧ سالە داریم کە عملا از تامین بسیاری از نیازهای‌شان عاجز هستیم.»

پ ن: تا کنون شنیده بودیم که  از خانواده اعدامیها پول طناب داری که فرزندشان را کشته اند میگیرند و در دهه ۶۰پول گلوله هایی که برای اعدام زندانیان سیاسی استفاده شده بود را میگرفتند. ولی این نمونه هم رتبه‌ای در جنایت، و در نوع خود بی نظیر است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy