خانواده درویش محمد ثلاث برای آخرین ملاقات قبل از اعدام به زندان فراخونده شدند

112
خانواده درویش محمد ثلاث برای آخرین ملاقات قبل از اعدام به زندان فراخونده شدند

دقایقی قبل، در تماسی به خانواده محمد ثلاث اعلام شد که فردا یکشنبه (۲۷ خرداد-۱۷ ژوئن) برای آخرین ملاقات با این درویش محکوم به اعدام، به زندان رجایی‌شهر کرج بروند.

این حکم در حالی داده شده است که در متن لایحه اعاده دادرسی داده شده به دیوانعالی کشور، شاهدان جدیدی که حاضر به شهادت شده اند که راننده اتوبوس که یک مرد جوان بوده است را دیده اند!

این درحالیست که هیچ شاهد و فیلمی دال بر اینکه محمد ثلاث راننده اتوبوس بوده وجود ندارد!

حتی از اتوبوس انگشت نگاری هم نشده که مدرکی وجود داشته باشد او گناهکار است. برای نخستین بار در تاریخ قضایی جهان؛ بجای آنکه بازسازی صحنه جرم در محل وقوع حادثه و با حضور متهم و وکیل او و شهود ماجرا و پرسنل ناجا برگزار گردد، بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم، وکیل او و شهود ماجرا و در محل اگاهی شاپور انجام شده!!!

و تمام بازسازی صحنه جرم بدون حضور متهم؟ برمبنای تصورات و توهماتتان بازسازی شده است.

سوال اینجاست که با وجود تعداد زیادی دوربین در محل حادثه چرا هیچکدام از فیلم دوربینهای محل وجود ندارد؟ چرا هیچ شاهدی حتی از پرسنل ناجا حاضر نشد شهادت دهد او راننده اتوبوس بوده؟

محمد ثلاث براثر ضربات شدبد باتوم تقریبا نابینا شده! به گفته او پس از اینکه در دادگاه اول اتهام را رد کرده در آگاهی او را تا سرحد مرگ زدند و شکنجه کردند و انگشتان دستش را شکستند؛ روی سرش با پوتین ایستادند و دنده هایش را شکستند! این چه اسلام و عدالتی است؟

او بارها گفته مرا به پزشکی قانونی ببرید و معاینه کنید. تا مشخص شود شکنجه شده ام یا خیر و مردم دنیا بداند چطور اعتراف میگیرید!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy