پول بیت المال در حلقوم طرفداران نظام یکی از خاصه خرجیهای میلیارد تومانی

81
پول بیت المال در حلقوم طرفداران نظام یکی از خاصه خرجیهای میلیارد تومانی

مطلب رسیده با عنوان پول بیت المال ارسالی یکی از اعضای کانال آژانس ایران خبر است که عینا درج میشود:
یک سند درباره خاصه خرجی‌های سیمای حکومتی برای اجرای یک برنامه مضحک که هم سازنده و هم کارگردان و هم مجری و هم بازیگرش یکنفر می باشد. برای اشاعه خوشحالی در کشوری تهیه میشود که به جای خنده کاش که نان به مردم هدیه میشد. چرا که بسیاری خانواده ها به نان شب محتاجند. به چه چیزی بخندند. به این سند نگاه کنید. ببینید پول بیت المال چگونه خرج میشود

ریاست محترم

سلام علیکم

پیرو مذاکرات شفاهی، نشستهای کارشناسی و دریافت نقطه نظرات مثبت مشاوران معتمد سازمان مستدعی است با انعقاد قرار داد پشتیبانی مالی از برنامه پر مخاطب خندوانه فیمابین معاونت هنری سازمان و شبکه نسیم سیمای جمهوری اسلامی ایران موافقت بفرمایید.

شایان ذکر است آقایان احمدی تهیه کننده به نمایندگی از سازمان متبوع خود بعنوان طرف قرارداد معرفی شده است.

ضمنا یادآوری میشود که وجه توافقی از مبلغ دو میلیارد و سیصد میلیون تومان مابه ازای هر برنامه به میزان سه میلیارد ریال به ازای هر برنامه ارتقا یافته است.

تعداد برنامه ها چقدر است:

به ازای هر قسمت ۳۰۰ میلیون تومان، فصل اول ۱۱۴ قسمت، فصل دوم ۱۵۷ قسمت، فصل سوم۱۳۷ قسمت، فصل چهارم ۱۸۷ قسمت، فصل پنجم ۱۰۰ قسمت طبق پیش بینی رامبد جوان

یعنی برای یک برنامه مضحک تا کنون مبلغ ۱۹۸میلیارد و ۵۰۰ میلیون تومان از پول بیت المال دریافت کرده و در دستور دریافت دارند به همین سادگی. پول مردم گرسنه ایران به این شکل خرج طرفداران نظام میشود. و همین رسانه هست که مرز سرخ نشان دادن اعتراضات و بدبختیهای مردم ایران را دارد. و همین ارگان هست که بشدت منفور و مطرود مردم ایران است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy