سند محرمانه آنی ترس و نگرانی عوامل حکومت از درگیری با مردم

199
سند محرمانه آنی ترس و نگرانی عوامل حکومت از اعتراضات مدنی مردم

سند محرمانه و آنی ضمیمه ترس فراوان حکومت را از اعتراضات مردم نشان میدهد و طبق این سند به عوامل حکومتی دستور داده میشود که با توجه به درگیریهای که اخیرا بین مردم و مامورین شهرداری بوجود آمده و مواردی از تنبیه آنان توسط مردم با این سند به ماموران شهرداری دستوراتی ارائه شده است.

محرمانه آنی

شهرداری محترم تابعه استان ..

با سلام

احتراما همانگونه که مستحضرید اخیرا وقوع پاره ای اعتراضات مدنی و صنفی در برخی از مناطق ایران اسلامی به شدت مورد استقبلا حمایت و توجه دشمنان داخلی و خارجی نظام مقدس جمهوری اسلامی قرار گرفته است و از این طریق اقدام به تخریب و بمباران تبلیغاتی منفی گسترده بر علیه عملکرد کارگزاران خدوم نظام نموده اند.

مع الوصف نظر به اینکه حیطه وسیع مسولیت و فعالیت مدیریت شهری نیاز به مواردی است که هرگونه کم کاری یا نارسایی در ارایه خدمات مرتبط با آن هم میتواند باعث بروز نارضایتی شدید و دامنه دار شهرندان و سو استفاده معاندین و مغرضان نظام گردد. لذا ضروریست تا مدیریت شهری استان با هوشمندی و آینده نگری ترتیبی اتخاذ نمایند تا زمنیه های بروز هر گونه نارضایتی ناشی از عملگرد و فعالیت سازمانی را به حداقل ممکن کاهش داده و ضمن تاکید و تلاش بر ارتقای تکریم و کرامت انسانی ارباب رجوع، تسریع در رسیدگی و انجام صحیح و دقیق امور اداری خدماتی تسریع در برطرف نمودن مشکلات محسوس شهری و شهروندان رعایت مقتضیات محلی و درآمد شهروندان در محاسبه و وصول عوارض و بهای خدمات و به عنوان زیر مجموعه خاصه واحدهای
اجراییات و مالی تکلیف گردد.

با رعایت شئونات اسلامی و اداری از هرگونه مشاجرات لفظی و برخورد فیزیگی با ارباب رجوع و متخلفین ساختمانی دستفروشان سدمعبر و اکیدا خودداری و مطالبات و امورات شهروندان با دقت و ظرافت رتق و فتق گردد.
سرپرست دفتر امور شهری و شوراها – امضا

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy