امتناع محمد شریفی مقدم درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

95
امتناع محمد شریفی مقدم درویش زندانی از حضور در جلسه دادگاه انقلاب

بنا به گزارشات یکی از دراویش دستگیر شده در حادثه گلستان از حضور در جلسه دادگاه انقلاب خودداری میکند. این درویش زندانی که به هنگام دستگیری مورد ضرب و شتم شدید قرار گرفته است با شرکت در دادگاهی که از حضور یک وکیل مدافع محروم است امتناع کرده است.

به گزارش مجذوبان نور؛ محمد شریفی مقدم از درویش زندانی محبوس در زندان تهران بزرگ از حضور در جلسه محاکمه خودداری کرد.

این درویش زندانی از فعالان دانشجویی دانشگاه صنعتی شریف که در جریان حادثه گلستان هفتم بازداشت و به شدت با ضربات باتوم مورد شکنجه و آزار جسمی قرار گرفته، موارد مطروحه در کیفرخواست صادرشده برای درویشان گنابادی و همچنین سؤال‌های عقیدتی قضات دادگاه انقلاب را مصداق تفتیش عقاید دانسته و به همین دلیل از حضور در دادگاه خودداری کرده‌ است.

این درویش همچنین محرومیت درویشان بازداشتی از حق وکیل را نیز جزو دلایل عدم حضور خود در جلسه‌ی محاکمه دانسته و به عدم رعایت تشریفات قانونی در روند دادرسی پرونده‌ی درویشان اعتراض کرده‌ است.

در همین حال مجذوبان نور نوشت تعدادی از دراویش در زندان تهران بزرگ در اعتصاب غذا هستند و حال برخی از آنها نیز وخیم گزارش شده است: تعداد درویشان زندانی که در اعتراض به نقض گسترده حقوق سایر دراویش زندانی دست به اعتصاب غذا زده اند به هشت نفر رسیده است.

بنابراین گزارش؛ ظفرعلی مقیمی، محسن عزیزی  محمد باقر مقیمی، علی جمشیدی، حسین فهیمی، مصطفی شیرازیان و محمد علی کریمی هشت درویش زندانی هستند که در زندان تهران بزرگ دست به اعتصاب غذا زده اند .

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy