اف.آ.تی.اف چیست و چه چیزی را در جمهوری اسلامی هدف قرار میدهد

218
اف.آ.تی.اف چیست و چه چیزی را در جمهوری اسلامی هدف قرار میدهد

صبح امروز تعدادی از نمایندگان اصولگرا به محض ورود مجلس به لایحه الحاق ایران به کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم اف.آ.تی.اف،  با در دست داشتن پلاکاردها و پهن کردن چندین طومار فضای مجلس را متشنج کردند.

اف.آ.تی.اف چیست و چرا نمایندگان اصولگرا برای عدم تصویب آن مجلس را بهم میزنند؟

اف.آ.تی.اف یک نهاد بین دولتی-سال ۱۹۸۹به ابتکار G۷ تاسیس شد. دبیرخانه آن در پاریس قرار دارد. هدف این نهاد مبارزه با پولشویی تعیین شد.

 این نهاد در سال ۲۰۰۱ و ۲۰۰۸ تشکیل شد و هدف آن مبارزه با تامین مالی برای تروریسم و تامین مالی سلاحهای کشتار جمعی مشخص شد.

بر اساس تعریف اف.آ.تی.اف کشورها را در ۳دسته تقسیم می‌شوند:

۱٫ کشورهای منطبق با موازین این نهاد

۲٫ کشورهای در حال حرکت به سمت موازین آن

۳٫کشورهایی که رودرروی موازین اف.آ.تی.اف هستند.

شامل:

کشورهایی که در لیست سیاه این نهاد هستند!

کشورهایی هم در لیست سیاه و هم مشمول «اقدام متقابل» این نهاد می‌شوند!

 ایران از سال ۲۰۱۰در دسته سوم – گروه دوم قرار گرفت.

بعد از برجام اف.آ.تی.اف ایران را در لیست سیاه نگه داشت، اما «اقدام متقابل» را برای یکسال معلق کرد. در اسفند ۹۶ این تعلیق به مدت ۴ ماه تا ۲۴خرداد۹۷تمدید شد.

تا اینجای قضیه ساده است. دعوا از آنجا شروع میشود که  ایران اگر لایحه عضویت در اف.آ.تی.اف را تصویب کند، مجبور است دست از حمایت مالی حزب‌الله، نیروی قدس و… بردارد.

اگر تصویب نکند، طناب یک تحریم مالی و بانکی دیگر،‌ علاوه بر تحریمهایی که اکنون هست و در حال بازگشت می‌باشد، بر گردن آن خواهد افتاد.

علت کشمکش هایی که مستمر بر سر لایحه اف.آ.تی.اف و جنگ و دعوا و تنشهای امروز در مجلس و شو مسخره تظاهرات در صحن مجلس و امضای طومار علیه لایحه اف.آ.تی.اف در مجلس امروز که توسط نماینده های اصولگرا در مجلس راه انداخته شد همین است.

نمیتوانند دست از حمایت از تروریسم و دخالت در امور کشورهای منطقه بردارند.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy