بانوان غارت شده موسسه کاسپین رشت با پرتاب سنگ و آجر به این موسسه خشم خود را ابراز داشتند

روز شنبه ۱۹ خرداد ۹۷ جمعی از غارت شدگان موسسه کاسپین رشت در برابر شعبه گلسار این موسسه، تجمع کردند.

تجمع کنندگان که تمام از زنان بودند با پرتاب سنگ به درب این موسسه و ضربه زدن به آن، خشم خودشان را نشان می دادند.

یادآوری میشود مال غارت شدگان موسسات مالی کاسپین در مقاطع مختلف تجمعاتی را در شهرهای مختلف برگزار کرده و به غارت اموالشان اعتراض کرده اند. مالباختگان متعهد هستند تا دریافت کلیه اموالشان اعتراضات خود را ادامه دهند!

تجمع غارت‌شدگان  غارت‌شدگان موسسه کاسپین رشت، در اعتراض به دزدی اموالشان این تجمع در اول خرداد صورت گرفته است.

تجمع اعتراضی غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین  در مشهد این تجمع در روز۲۲ خرداد در صورت گرفته است.

تجمع غارت‌شدگان موسسه کاسپین مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی ایت تجمع روز چهارشنبه ۲۶ اردیبهشت ماه؛  در مقابل دادسرای جرائم پولی و مالی  صورت گرفته غارت شدگان شعار میدادند ما بندگان الله غارت شدیم به والله.

تجمع مال‌غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین در رشت این تجمع روز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه؛ در مقابل شعبه سرپرستی دست به تجمع و اعتراض زدند.

تصاویر تجمع غارت‌شدگان موسسه کاسپین مشهد در اعتراض به غارت اموالشان این تجمع روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ۹۷  در اعتراض به غارت دارایی و اموال شان، در مقابل دفتر این موسسه در بلوار وکیل آباد برگزار شده است.

تصاویر بیشتر را در تلگرام ما ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy