سدهایی که محیط زیست و جنگل‌های شمال را نابود و مردم را به جان هم میندازد

62
سدهایی که محیط زیست و جنگل های شمال را نابود و مردم را به جان هم میندازد

از گِلِوَرد تا فینِسک – سدهایی که محیط زیست و جنگل های شمال را نابود و مردم را به جان هم میندازد. سد شهید رجایی درگویش محلی (سرمه تنگه ) خوانده میشود،  سدی است که ازسال ۱۳۴۲دربرنامه کاری دولت بوده است.

این سد در سال ۱۳۵۶ در هنگام سفر امیرعباس هویدا به ساری که در خرداد ماه بود مشخص شد که در پاییز همانسال استارت ساخت آن زده خواهد شد. با تغییر دولت و انقلاب و جنگ و مصبیتهای دیگر تا سال ۶۷ ساخت این سد طول کشید و با پایان یافتن  جنگ ویرانگر به آرامی در دستور کار قرار گرفت.

  با فراز ونشیب هایی که برای ساخت آن بوجود آمد نهایتا در تابستان ۱۳۷۶ پایان ساخت آن اعلام  و شروع آبگیری آن آغاز شد.

رییس جمهور وقت برای افتتاح آن به این محل آمد.

از پاییز ۱۳۷۶ آبگیری رسما آغاز شد و چندین بار با ظرفیت ۲۰۰میلیون لیتر سرریز هم کرد. این آب علاوه بر قسمت هایی از مزارع برنج ساری، مناطقی درشهرستان های میاندورود و جویبار و نکا را آبیاری می کند.

سرچشمه رودهایی که این سد از آنها بهره مند می شود درون استان ویک سرشاخه اصلی دراستان سمنان هست که قبلا جزیی از مازندران بوده و در آخرین تقسیمات دراستان سمنان قرار گرفت.

در دوره احمدی نژاد با رایزنی نمایندگان سمنان قرارشد در روستای پینسک سدی ساخته شودکه این آورده آبی سد سرمه تنگه به طرف سمنان برود و دوره روحانی بودجه آن به مبلغ ۱۶۰میلیارد تومان تصویب شد .

سد سرمه تنگه هم اکنون درحال مرگ تدریجی هست اگر این سد ساخته شود وسی درصد از آورده آن کم شود سد از بین خواهد رفت.

امسال هم به خاطر خشکسالی به میاندورود و جویبار و بخش هایی ازساری آب نمی رسد، به همین دلیل الگوی کشت تغییر کرده است.

یک کارشناس محیط زیست میگوید: با تغییر مسیر این آب، لطمه جدی به محیط زیست خواهد خورد و علاوه بر سد شهر ساری نیز دیگر آب تجن را نخواهد دید یا بسیار اندک خواهد شد.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy