قدرت نمایی مردم در بایکوت ولایت فقیه در همایش روز قدس

117

تصاویرامروز روز قدس قدرت عظیم و اوج همبستگی مردم در گفتن به یک نه بزرگ و تاریخی به دیکتاتورها. همایشی که همواره حکومت برای قدرت‌نمایی برگزار میکرد امروز نمایش قدرت اتحاد و همبستگی مردم ایران بود.

نمایش افلاس و درماندگی زمانی بارز میشد که حتی در مراسم وا رفته خودشان هم به جان خودشان افتاده بودند. تفاوت جمعیت امسال نسبت به سالهای گذشته زمین تا آسمان متفاوت بود و این نشاندهنده بالا رفتن سطح شعور مردم و بریدگی از نظام است. و این خود یک رفراندوم برای حکومت ملاها بود که با خلوت گذاشتن خیابانها به صد زبان باز هم به حکومت گفتند که تو را نمیخواهیم.

 راهپيمایی روز قدس در اصفھان! کسادی بازار تظاھرات فرمایشی و رویگردانی مردم و حتی کارمندان دولتی، بسیج و اکثر نیروی انتظامی از سیاستھای نظام، از علائم سقوط گریزناپذیر است.

روز جمعه۱۸خرداد ۹۷ راهپیمایی فرمایشی روز قدس رژیم در اسلام آباد غرب با بایکوت گسترده مردم مواجه شد.

‌روز جمعه۱۸خردادماه۹۷ در شهر قم هیچکس در نمایش روز قدس شرکت نکرد و با بایکوت کامل توسط مردم مواجه شد.

روز جمعه۱۸خرداد ۹۷ راهپیمایی فرمایشی روز قدس در نهاوند با بایکوت گسترده مردم مواجه شد

‌روز جمعه۱۸خردادماه۹۷ در شهر رشت هیچکس در نمایش روز قدس شرکت نکرد و خیابان خالی خالی است چهار نفر آمدند عکس گرفتند و رفتند.

‌روز جمعه۱۸خردادماه۹۷ در خیابان آزادی تهران کسی در نمایش روز قدس  شرکت نکرد و با بایکوت توسط مردم مواجه شد.

نیاسر کاشان

مردم مخالف جنگ افروزی و دخالت با بهانه حمایت از کشورهای منطقه هستند و دیگر حنای حکومت برایشان رنگی ندارد. پول مردم ایران باید برای خودشان خرج شود.

امروز واقعیت مهمی را برای ملاها عیان کرد که تمام توان بسیج کردن چه از طریق ترساندن و چه از نیروهای وابسته به حاکمیت، همین بود که بود! مردم امروز با نه بزرگ خود حکومت را سرجای خود نشاندند!

هیچ شهری مطلقا از این همایش دفاع نکرد و جز خود ولایت معاشان کسی به استقبال این روز من درآوردی نرفت. روزی که برای مداخله در کشور دیگر و برای تفرقه انداختن بین مسلمانان است.

این همبستگی بسیار مبارک و خجسته است و نوید بخش بهار تغییری است که در پیش رو داریم.

فیلم‌ها و تصاویر بیشتر در کانال تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy