داستان اعدام مونا محمود نژاد ۱۶ساله به جرم بهاییت در میدان چوگان شیراز

220
داستان اعدام مونا محمود نژاد 16ساله به جرم بهاییت در میدان چوگان شیراز

جرم بهاییت جرم سنگینی است در حکومتی که حتی در دین اسلام اهل سنت را نمی‌پذیرد و برای هیچکدام از ادیان الهی ارزشی قایل نیست. این داستان دختری است به نام مونا محمود نژاد که از حاکمان نترسید عقیده اش را ابراز کرد و به همان جرم کشته شد.

وقتى مونا محمود نژاد اعدام شد ۱۶ سال و ۸ ماه داشت، او دانش آموز دبیرستان بود و قلم بسیار خوبی داشت. انشاهای خیلی جالبی می نوشت و مدتی بود که با معلم دینی و پرورشی مدرسه شان مشکل پیدا کرده بود. آنها به مُنا میگفتند تو از عقاید خودت حرف میزنی. مونا هم میگفت این اعتقاد من است و چرا نباید بتوانم حرف بزنم.

یک روز انشائی داشتند با عنوان “اسلام درختی است که ثمره اش آزادی است” مونا هم در این انشا نوشته بود که به من هم اجازه دهید از ثمره آزادی استفاده کنم و بتوانم از اعتقاداتم حرف بزنم. این انشا خیلی خوشایند معلم شان نبوده.

مدرسه که تعطیل شد او را نگهداشته بودند وخانواده اش را خبر کردند، خواهر و پدر و مادرش به مدرسه رفتند تا ببینند چه اتفاقی افتاده.

به مونا گفته بودند که تو باید اعتقاداتت را عوض کنی، اعتقادات تو غلط است و درست نیست و… او هم گفته بود توهین نکنید دلیل بیاورید و… آن روز مونا با خانواده از مدرسه به خانه رفت اما زیاد طول نکشید به فاصله چند روز، اول آبان ماه همان سال یعنی سال ۶۱ مونا را به جرم بهاییت بازداشت کردند.

مادرمونا کاغذی دست یکی از پاسداران دیده بود که روی آن نام مونا و چند نفر دیگر از بهائی ها بود. البته قبل از اینکه مونا را بازداشت کنند یک فردی مدام او را تعقیب میکرد، مُونا هر جا می رفت او هم دنبال مونا بود به نوعی تحت نظر بود اما مونا میگفت من کار خاصی نکرده ام، بیایند تعقیب کنند مشکلی ندارم .

مونا محمود نژاد به خاطر اعتقادش به جرم بهاییت و صلح، جانش را از دست داد.

مونا محمود نژاد در تاریخ ٢٨ خرداد ۱۳۶۲ در شیراز به همراه ۹ زن بهایی دیگر در پادگان عبدالله مسگر (میدان چوگان شیراز) به جرم بهاییت اعدام شد.

داستان مربوط به سال ۶۲است هنوز خمینی زنده بود و این خشت که آن روز به کار گذاشته شد!

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy