اداره اطلاعات جسد زندانی سیاسی رحمان قربانی را به خانواده‌اش تحویل داد

118
اداره اطلاعات جسد زندانی سیاسی رحمان قربانی را به خانواده‌اش تحویل داد

بنا به گزارشات دریافتی امروز ۱۶خرداد۹۷ جسد رحمان قربانی شهروند اهل پیرانشهر که در اداره اطلاعات کشته شده است به خانواده این زندانی تحویل داده شد.

ادارەی آگاهی شهر خوی، این شهروند اهل پیرانشهر را به تازگی بازداشت کرده بود و پس از مدت کوتاهی  که در بازداشت این اداره آدمکش به سر برد، خبر فوت او را به خانواده‌اش ابلاغ کرده اند.

خانوادەی رحمان قربانی؛ پس از تحویل گرفتن جسد برای تعین علت فوت، جسد وی را به پزشک قانونی انتقال دادەاند.

این دومین قتلی است که طی ۲۴ساعت گذشته عوامل اطلاعات در زندانها انجام میدهند و بازداشت شدگان را زیر شکنجه های وحشیانه میکشند مورد قبلی که در اداره اطلاعات اهواز کشته شده است حاتم مرمضی بود که روز سه شنبه ۱۵خرداد کشته شدن او را به خانواده اش اطلاع داده بودند.

حاتم مرمضی جوان ۲۰ساله ای بود که حدود یکسال قبل توسط اداره اطلاعات در مسیر ربوده شده بود. در این مدت پیگیریهای خانواده حاتم از مراجع مختلف اداره اطلاعات و قضاییه اهواز نتیجه نداد ولی بازداشتی های قیام دیماه او را در بازداشتگاه اطلاعات دیده و به خانواده اش اطلاع داده بودند. نهایتا بی خبری این خانواده با خبر مرگ فرزنشان تعیین تکلیف شد!

در۲۴ساعت گذشته این دومین زندانی سیاسی است که زیر شکنجه های اداره اطلاعات کشته و به خانواده تحویل داده شده است.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy