زندانیان سیاسی زندان ارومیه با کامیون‌داران اعتصابی سراسر کشور اعلام همبستگی کردند

35
زندانیان سیاسی زندان ارومیه با کامیون‌داران اعتصابی سراسر کشور اعلام همبستگی کردند

 روز گذشته ۶خرداد ۹۷ جمعی از زندانیان سیاسی زندان ارومیه با ارسال پیامی با کامیون داران اعتصابی سراسر کشور اعلام هبمستگی کردند زندانیان در پیام همبستگی خود خود با کامیون داران نوشتند:‌

« مردم آزاده ایران!

مدتهاست در گوشه و کنار این مرز و بوم صدای اعتراض و اعتصاب مردم به گوشه همه ما رسیده است. یک روز بازار تهران؛ یک روز شهرهای بانه و مریوان و سردشت و پیرانشهر؛ یک روز بازار طلای مشهد؛ یک روز معلمان و حالا یک هفته است که کامیونداران عزیز سراسر کشور به صف اعتراضات پیوسته اند.

آنان هم مانند سایر هموطنانمان نسبت به بی عدالتی و غارت و چپاول حاکم بر کشور؛ دست به اعتراض و اعتصاب زده اند.

خوشبختانه اعتراض و اعتصاب یکپارچه شما عزیزان برای احقاق حق و دستیابی به عدالت اجتماعی با حمایت اقشار مختلف مردم روبرو شده است.

ما جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه؛ حمایت و پشتیبانی خود را از شما کامیونداران ارجمند و زحمتکش کشورمان اعلام میکنیم. جاده های کشور را در دست بگیرید؛ در خیابانها و جاده‌ها دست در دست هم با صفوف فشرده بمانید و دست از مقاومت برندارید.

اینچنین است که دیکتاتور به زانو درمی‌آید. هیچ نیرویی قوی تر از نیروی ملتی که اراده کرده است؛ سرنوشت خود را در دست بگیرد؛ نیست.

مطمئنا پیروزی با شماست.

جمعی از زندانیان سیاسی زندان مرکزی ارومیه

۶ خرداد ۹۷»

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy