پیام حمایت زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج: قیام کازرون گذار از بن بست اختناق

60
پیام حمایت زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج از قیام مردم کازرون
پیام حمایت زندانیان سیاسی رجایی شهر کرج از قیام مردم کازرون

زندانیان سیاسی محبوس در زندان رجایی شهر کرج با ارسال پیام جمعی از قیام کازرون حمایت کردند و این قیام را ضرورتی برای عبور از بن بست اختناق خواندند، آنها در پیام حمایت خود نوشتند: 

قیام کازرون؛ گذار از بن بست اختناق

 قیام خونین مردم کازرون در امتداد قیام دیماه ۹۶، مقاومت حق طلبانه مردم ایران را به مداری بالاتر بالغ نمود.

سرکوب وحشیانه مردم سرفراز این شهر با گسیل قشون و مزدوران مسلح و گشودن آتش و گلوله بر روی آنان، پیغامی جز این ندارد که این رژیم در تمامیت خود، نافی و منکر مبنایی ترین حقوق مردم ایران یعنی همان حق حاکمیت ملی است.

درست چندی پس از قیام دیماه سال گذشته، روحانی در یک ژست اعتدالی، اعتراض را حق هر شهروند ایرانی اعلام کرد، اما کشتار کازرون نشان داد که هیچ سمت و جناح معتدل و میانه روی در این رژیم وجود ندارد.

غارت و چپاول ثروت و سرمایه های مردم ایران توسط این رژیم، همان پول خونی است که خرج کشتار و شکنجه و زندانی کردن مردم می شود.

 قیام آزادی خواهانه مردم در برابر استبداد مذهبی حاکم، یگانه پاسخ قاطع و روشنی است که در خیزش دلاورانه کازرون و با فدیه شهیدانش عاقبت به سرمنزل صلح و آزادی خواهد رسید.

سعید ماسوری، پیام شکیبا، جواد فولادوند، امیر قاضیانی، مجید اسدی، آرش صادقی، محمدعلی منصوری، ابراهیم فیروزی، جابرعابدینی، حسن صادفی

زندان گوهر دشت خرداد ۹۷

 تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy