دختر دانش‌آموز به خاطر۵۰۰۰ تومان کف کفش همکلاسی‌اش را لیس میزند

196

فقر به کثیف‌ترین شکل چهره نموده است. به دلیل نیازمندی مردم تن به حقارت میدهند. به جایی رسیده است که مردم برای بدست آوردن پول هر کاری میکنند این دختر دانش‌آموز با همه غرور جوانیش برای بدست آوردن پول فقط برای ۵۰۰۰ تومان کف کفش دختر دیگر را که میتواند به او ۵۰۰۰ تومان پول بدهد لیس میزند.

به او میگویند قبول نیست و باید قورت بدهد برای ۵۰۰۰ تومان قورت میدهد. چه نیازی است که این حقارت این دختر دانش‌آموز نوجوان را توجیه میکند؟

به کجا رسیده ایم!

یاد یادداشت حبیبی افتادم

اینجا بچه پولدارهایی هستند، که پورشه های میلیاردی سوار می شوند. برای پارتی های آخر شب شان خاویار سرو می‌کنند، و برای دسرشان، شیرینی و بستنی با روکش طلا سفارش می دهند. ناقابل! دو میلیون تومان.

اینجا بیمارستانهایی دارد شبیه به وال استریت. بازاری برای خرید و فروش بچه. زنهایی می‌آیند. کودکشان را به دنیا می‌آورند، برگه ای را امضا می کنند و بچه را می فروشند. ناقابل! بین پانصدهزار تا یک و نیم میلیون تومان.

اینجا بازارهایی دارد برای خرید و فروش حیوان. آدمهایی می‌آیند تا برای سرگرمی روزانه شان، پول خرج کنند. حیواناتی از هر نوع و هر نژاد. ناقابل! از صدهزار تا سی میلیون تومان.

اینجا کودکانی دارد که آموزش می بینند. نه در مدرسه که در خیابان. آموزش می بینند که از طلوع صبح تا بوق سگ برای اربابشان کار کنند. کارگرانی که اگر خوب کارکنند، قیمت شان بیشتر می شود. قیمت این کودکان برده، ناقابل! از صد هزار تا پنج میلیون تومان.

اینجا دانش آموزانی هستند که تعطیلات آخر هفته شان مسافرت های اروپایی است. خجالت می کشند که همکلاسی هایشان بفهمند برای تعطیلات عید به مالزی رفته اند. شهریه این مدارس، ناقابل! بین ۲۰ تا ۲۵ میلیون تومان در سال.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy