گاز فلفل و استفاده های تاکتیکی از آن و طریق مقابله

164
گاز فلفل و استفاده های تاکتیکی از آن و طریق مقابله
گاز فلفل و استفاده های تاکتیکی از آن و طریق مقابله

گاز فلفل و استفاده های تاکتیکی از آن و طریق مقابله حکومت سرکوبگر ایران به کرات از اسپری فلفل برای مواجه شدن با هر موضوعی که دلخواهش نباشد اقدام میکند چنانچه حتی برای دستگیری یک دستفروش عادی هم دیده شده که از اسپری فلفل استفاده نموده اند. این ابزار به قدری برایشان اهمیت حیاتی دارد که به وفور در گشتهای خیابانی از آن استفاده میکنند. و در تظاهرات اخیر هم به کرات از آن استفاده شده است.

در تظاهرات روزهای اخیر قیام به تعدد استفاده تاكتيكي از گاز فلفل و تاثيرات آن :

وقتي كه شما در معرض گاز فلفل قرار ميگيريد بلافاصله با دو مورد زير مواجه ميشويد :

۱- چشمها بصورت اجباري بسته ميشوند اين درحالتي است كه اگر بخواهيد آنرا بزور نيز باز كنيد امكانپذير نيست . بدليل اينكه گاز فلفل كوري موقت ايجاد ميكند .

۲- دچار سرفه هاي غير قابل كنترل و شديد ميشويد بدليل اينكه گاز باعث ميشود كه مجاري تنفسي با حرارت شديد مواجه شود و باعث ميشود سيستم تنفسي دچار اختلال موقت ولي شديد شود .

وقتي كه يك مهاجم را با گاز فلفل ميزنيم ، او ديگر توان فكر كردن و طراحي نخواهد داشت و از كار خواهد افتاد ، حتي اگر يك رواني يا بدليل استفاده از داروهاي مخرب از كنترل خارج شده باشد

از اسپري گاز فلفل بر عليه سلاح و يا چاقو و يا ابزار ديگر بطور موثر ميتوان استفاده كرد و همچنين از اين اسپري بر عليه درگيري با چند نفر استفاده ميشود

ب. راه هاي مقابله :

۱٫يكي از راههاي مقابله با گازهايي مانند گاز فلفل ، داشتن امكانات اوليه شستشواست كه به اين منظور تهيه شده است . كه نمونه

آن در تصوير آورده شده است .اين اسپري هاي براي استرليزه كردن و مقابله با گازهاي اشك آور ، فلفل ،سوختگي و.. تهيه شده اند

۲-شعاع عمل اين نوع گازها عمدتا زير ۳ متر است يعني مدل هاي مختلف آن بر اساس سايز و قدرت بين۰ تا ۱٫۵ مترو يا ۰ تا ۳ متر تاثيرگذار هستند ، لذا بايستي هنگاميكه طرف مقابل استفاده ميكند از شعاع عمل آن خارج شد .

۳-تاثير اين گاز روي چشم ها و سيستم تنفسي است لذا نبايستي گذاشت مستقيما به اين قسمت ها هدف گيري شود .

۴-براي اينكه تاثير خودش را بگذارد بايستي ۵ تا ۱۰ ثانيه بطور مستمر اسپري شود ، كه ميتوان نسبت به آن عكس العمل نشان داد .

ج. مقابله با گازهای اشک آور و اسپری فلفل( راههاي تجربي)

– بعد از شليک پرتاب نارنجکهای گاز اشک آور، در چند ثانيه اول، اگر پوکه نارنجک نزديک شماست می توانيد آنرا با لگد از جمعيت دور کنيد. دست زدن به پوکه می تواند باعث سوختگی های شديد شود. حتی زمانی که ابر دود اطراف پوکه خيلی غليظ است نزديک شدن به آن به قصد شوت کردن آن ممکن است باعث آسيب شديد به شما شود. در بعضی مراجع گفته شده که مايع کلرايد پارچه کلفت آغشته به وايتکس يا حتی ريختن يک سطل محتوی کلر يا وايتکس روی پوکه می تواند يک پوکه فعال را خاموش کند. بعضی فلورايد موجود در خمير دندان را در مقابله با گاز اشک آور موثر دانسته اند و توصيه کرده اند ماليدن کمی خميردندان به گونه ها برای جلوگيری از سوزش چشم مفيد است

د. نكات تجربي :

– برای مقابله با گاز اشک آور و يا گاز فلفل در تظاهرات- يک شيشه آبليمو، يک شيشه چای پررنگ همراه داشته باشيد. کاملاً آهسته تنفس کنيد.

– يک شيشه آبليمو را روی دوعدد دستمال چلوار مرطوب بريزيد و سپس هردو دستمال را به صورت خود مانند نقاب ببنديد و فقط از طريق بينی تنفس آرام کنيد.

– در صورت اصابت مستقيم گاز به ناحيه چشم ،با مخلوط آبليموی بسيار رقيق و چای ليپتون غليظ۲ بارچشم و ابرو و بينی را بشوئيد، ۳ حبه قند بجوئيد و سپس ماسک دستمال آبليمو را بصورت ببنديد.قند خاصيت خنثی سازی گاز اشک آور وارد شده در دستگاه گوارش دارد

تلگرام

https://t.me/Iran_news_ajancy