هشدار احتمال اعدام زندانی سیاسی رامین حسین پناهی دوباره بالا گرفته است

70
رامین حسین پناهی
رامین حسین پناهی

روز ۲۷ اردیبهشت ۱۳۹۷ خورشیدی پرونده رامین حسین پناهی زندانی سیاسی کورد محکوم به اعدام به منظور اجرای حکم به شعبه چهارم اجرای احکام دادسرای انقلاب جمهوری اسلامی ایران در شهر سنه ارجاع شد.

این خبر زمانیکه آقای حسین احمدی نیاز وکیل رامین حسین پناهی جهت کسب اطلاع از آخرین وضعیت حقوقی موکلش به دادسرا مراجعه کرده بود به وی ابلاغ شد.

آقای احمدی نیاز اعلام شده که: پرونده رامین حسین پناهی از شعبه ۳۹ دیوان عالی کشور جهت اجرای حکم به شعبه چهار اجرای احکام شهر سنه ارجاع شده است.

حکم اعدام رامین حسین پناهی در حالی صادر شدە که وی تمامی اتهامات انتسابی به خود را رد کرده و وکیل این زندانی سیاسی کورد نیز این حکم را نا عادلانه و غیر منتظره بیان نموده است.

 طبق گزارشھای رسیدە احتمال اجرای حکم اعدام رامین حسین پناھی بالاست. در نامەای کە وزارت اطلاعات بعنوان توصیە بە مسوولان زندان کردستان دادە است، حکم اعدام رامین حسین پناھی لازمست بدون سروصدا و اعلام قبلی انجام شود تا از احتمال ھرگونە حرکت اعتراضی کاستە شود.

 فعالان مدنی و حقوق بشر میکوشند با ھدف جلوگیری از اعدام رامین حسین پناھی فشارھای بین المللی بر جمھوری اسلامی افزایش یابد.

پدر رامین حسین پناهی زندانی سیاسی محکوم بە اعدام و لحظه های دردناک و جانکاه برای یک خانواده، لحظات وحشتناک برای پدر و مادری که فرزند دلبند آنها هر لحظه ممکن است اعدام شود، هر تیک تیک ساعتی به همه آنها، به ما گوشزد میکند که لحظه فاجعه نزدیکتر میشود. برای نجات رامین حسین پناهی تلاش کنیم و رامین را نجات دهیم!

عفو بین الملل اعدام رامین حسین پناهی را قویا محکوم کرد و نوشت :حجم بی‌عدالتی در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفس‌گیر بوده است.

سازمان عفو بین الملل :«حجم بی‌عدالتی صورت گرفته در پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا امروز نفس‌گیر بوده است. آثار شکنجه گفته شده که در زمان محاکمه بر بدن او مشهود بوده است و او در محاکمه‌ای که کم‌تر از یک ساعت طول کشیده به اعدام محکوم شده است.»

عفو بین الملل روز سه شنبه ۱۱ اردیبهشت در بیانیه ای از مقام های ایران خواسته است که اجرای قریب الوقوع حکم اعدام رامین حسین پناهی، مرد ۲۲ ساله کرد ایرانی، را متوقف کنند.

عفو بین الملل می گوید، قرار است روز پنجشنبه حکم اعدام رامین حسین پناهی به اتهام «قیام مسلحانه» علیه حکومت جمهوری اسلامی اجرا شود، این در حالی است که او در دادگاهی ناعادلانه به این حکم محکوم شده و دادگاه به شکایت رامین حسین پناهی درباره شکنجه در دوران بازداشت توجهی نکرد.

فیلیپ لوتر، مدیر تحقیقات عفو بین الملل در امور خاورمیانه در این زمینه گفته است، پرونده رامین حسین پناهی از آغاز تا پایان نمونه ای از سقوط نفسگیر عدالت است. او درحالی در دادگاه حاضر شد که آثار شکنجه بر بدنش مشخص بود و در دادگاهی به مدت کمتر از یک ساعت به اعدام محکوم شد.

این مقام عفو بین الملل اضافه کرده است: رامین حسین پناهی در طول دوران بازجویی ضمن عدم دسترسی به وکیل وخانواده اش از دسترسی به شواهد و مدارکی که علیه او اقامه شده، نیز محروم بود.

فیلیپ لوتر تاکید کرده است: مقام های اطلاعاتی ایران با زیرپا گذاشتن قوانین دادرسی، رامین حسین پناهی را تحت فشار گذاشته تا در مقابل لغو حکم اعدام به «اعترافات ساختگی» تلویزیونی تن در دهد، اما خودداری وی از چنین امری باعث شد تا او را با نگهداشتن در انفرادی تحت فشار و رنج بیشتر قرار دهند.

تلگرام ما

http://t.me/Iran_news_ajancy