اعتراضات کازرون به روز پنجشنبه کشیده شد. اوضاع در کازرون باردیگر ملتهب است. خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر، موسوم به میدان خیرات، توسط ماموران امنیتی و گارد ضدشورش محاصره شده، اما معترضان بصورت پراکنده در دسته های جداگانه اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در خیابان کرده اند.

آماری که از کشته شدگان داده میشود متفاوت بین ۵ تا هفت نفر که شامل دو یک زن جوان و یک دختر جوان است.

پس از  وقایع شب گذشته شهر تعطیل شدهاست کلیه مغازه ها و بازار تعطیل بوده است مردم شیشه‌های بانکها را شکسته اند. در خیابانهایی که درگیری پیش آمده آثار سوختگیهای فراوان از موتورها و خودروهای نیروی انتظامی مشاهده میشود.

در تمام خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر بنام میدان شهدا(خیرات قدیم) خیابان ها پر از لاستیک های آتش زده و دود هست. هوا پر از گاز اشک آور شده و تنفس برای مردم سخت شده.

در جاده های منتهی به کازرون خودروهای ضدشورش از شهرهای مختلف توسط دولت، مشاهده شده است. در میدان شهدا مردم با نیروی انتظامی مسلح سنگ پرتاب میکنند و آنها با شلیک گاز اشک‌آور پاسخ میدهند.

تا اینجا مردم دو کانکس مربوط به پلیس در میدان شهدا و  ۴ ماشین پلیس را به آتش کشیده اند.مردم متحد و یکدل پشت به پشت هم هستند و خواهان انتقام خون شهیدان خود هستند.

روز گذشته بعد از اعتراضات مسالمت آمیز مردم، تعداد کثیری از جوانان بازداشت شده و به پاسگاه منتقل شده اند. بعد از اینکه وساطتت بزرگان و ریش سفیدها برای آزادی بازداشت شدگان از طرف دادستان مردود شد، مردم پشت در پاسگاه ماندند. بعد از حضور مردم در برابر پاسگاه، دادستان آنجا را ترک کرده و دستور تبراندازی داده.

فضای شهر به شدت امنیتی و جنگی شده. تمام موبایل ها و اینترنت شهر همچنان قطع هست.

اعتراضات همچنان ادامه دارد.

با رسیدن کازرونی های مقیم شیراز و بوشهر به کازرون، امشب بر شدت اعتراضات اضافه خواهد شد.

  تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy