اولتیماتوم ۸۰۰ تن از کارگران هپکو اراک در سومین روز بستن خط آهن

41

روز چهارشنبه۲۶اردیبهشت۹۷کارگران هپکو اراک در چهارمین روز اعتصاب خود، پس از وعده مسئولین مبنی بر حل و فصل مسایل آنها، موقتا خط آهن شمال – جنوب را که بسته بودند باز کردند و تا روز دوشنبه به حکومت مهلت دادند.

یادآوری میشود از روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ۹۷ بیش از ۸۰۰تن از کارگران شرکت هپکو اراک که در اعتراض به عدم پرداخت حقوق‌های عقب افتاده مسیر راه‌آهن شمال به جنوب را مسدود کرده بودند، علیه کارگزاران که تنها به دادن وعده‌های فریبکارانه توخالی اقدام می‌کنند شعار می‌دادند:

«امنیت پوشالی مسئولین توخالی»در همین روز سه شنبه شب ۲۵ اردیبهشت ۹۷مدیرعامل کارخانه هپکو اراک که از عوامل حکومتی می باشد،

تهدید کارگران معترض کارخانه هپکو اراک

دو بخشنامه تهدیدآمیز خطاب به کارگران معترض این کارخانه صادر کرد و از آنها خواستار آن شد که به تجمعات اعتراضی خودشان پایان بدهند

تهدید کارگران معترض کارخانه هپکو اراک