آخرین خبرهای قیام کازرون شهر را ملتهب گزارش میکند امروز پنجشنبه فراخوان به عزای عمومی داده شده است تمام مدارس تعطیل و بازاریان نیز تعطیل کرده اند.

صبح امروز پنجشنبه۲۷ اردیبهشت۹۷ بیمارستان کازرون تحت محاصره نیروهای امنیتی فرار دارد و در عمل امکان مراجعه و حضور در بیمارستان نیست، آمار متفاوتی از قربانبان اعتراضات شب گذشته اعلام می شود. آخرین آمار شش شهید گزارش شده است

در میان زخمی شدگان حال دو تن وخیم اعلام و گفته شده به بیمارستان شیراز انتقال یافته اند.

در حال حاضر کازرون پس از یک شب پرالتهاب، در روز پنجشنبه همچنان ناآرام است و خیابان های منتهی به میدان مرکزی خیرات شاهد حضور سنگین نیروهای ضدشورش در مقابل معترضان می باشد.

در اعتراضات روز پنجشنبه، شلیک متعدد گاز اشک آور توسط نیروهای ضدشورش منجر به آتش زدن لاستیک در خیابان ها شده است.

اعتراضات در کازرون پس از آن وارد فاز خشونت آمیز شد که دادستانی کازرون اقدام به بازداشت ده ها تن از معترضان علیه طرح تجزیه شهرستان کرد و تجمع مردمی برای آزادسازی شهروندان با پاسخ منفی دادستانی و شلیک گلوله مواجه شد.

اسامی شش تن از معترضان کازرون که با شلیک مستقیم گلوله‌ی مزدوران دولتی کشته شده‌اند.

‏رضا جوکار

‏حمید بیون

‏مجید سیروس

‏بهمن احمدی

‏علی محمدی

‏پرستو جوکار

خیابان های منتهی به میدان مرکزی شهر، موسوم به میدان خیرات، توسط ماموران امنیتی و گارد ضدشورش محاصره شده، اما معترضان بصورت پراکنده در دسته های جداگانه اقدام به تجمع و آتش زدن لاستیک در خیابان کرده اند.

 شلیک گاز اشک آور بصوزت مدام علیه معترضان صورت می گیرد، اما معترضان همچنان در خیایان ها حضور دارند.

اعتراضات در کازرون پس از آن وارد فاز خشونت آمیز شد که دادستانی کازرون اقدام به بازداشت ده ها تن از معترضان علیه طرح تجزیه شهرستان کرد و تجمع مردمی برای آزادسازی شهروندان با پاسخ منفی دادستانی و شلیک گلوله مواجه شد.

اعتراضات در کازرون از زمان مطرح شدن طرح تجزیه شهرستان توسط حسین رضازاده، نماینده مجلس آغاز شد و عدم پاسخگویی شفاف مسئولان دولتی و مخالفت شهروندان کازرونی با طرح نماینده مجلس به دامنه دار شدن این اعتراضات و در نهایت به خشونت کشیده شدن آن منجر شد.

خبرهای دریافتی از کازرون حاکی است که نیروهای سرکوبگر به جانب مردم در کوچه و خیابان و حتی به سمت مغازه های مردم شلیک می کنند و مردم نیز از بالای بام خانه ها با پرتاب سنگ از خود دفاع می کنند.وضعیت شهر بحرانی و ملتهب است.

تصاویر بیشتر را در تلگرام ما ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy