قیام کازرون – درگیری سنگین همراه با آتش زدن اداره اطلاعات و کلانتریها

106
قیام کازرون - درگیری سنگین همراه با آتش زدن اداره اطلاعات و کلانتریها
قیام کازرون - درگیری سنگین همراه با آتش زدن اداره اطلاعات و کلانتریها

آژانس ایران خبر دردمندانه ترین و صیمیانه ترین تسلیت را به خانواده شهدا، دوستان شهیدان و مردم دلاور کازرون عرض نموده و تلاش فراوان میکند که صدای مردم رنجدیده کازرون باشد.