تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی صدوقی دانشگاه یزد

82
تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی صدوقی دانشگاه یزد
تجمع و اعتصاب دانشجویان دانشکده فنی صدوقی دانشگاه یزد
 روز سه‌شنبه ۲۵ اردیبهشت‌ ۹۷ صدها دانشجوی دانشکده فنی صدوقی دانشگاه یزد  موسوم به  در اعتراض به کیفیت بد غذا از خوردن آن خودداری کرده و دست به اعتصاب زدند. دانشجویان شعار می‌‌دادند: «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد».
یکی از عوامل حکومتی برای نشان دادن اینکه غذا دارای کیفیت است مشغول خوردن آن شد که تمسخر دانشجویان را در پی داشت و دانشجویان وی را هو کردند.
دانشجویان معترض بار دیگر شعار «دانشجو می‌میرد ذلت نمی‌پذیرد» را سردادند.
یادآوری میشود

۲۵ اردیبهشت ماه دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه در اعتراض به شرایط نا به سامان دانشگاه با تجمع در لابی دانشکده آی تی به سر دادن شعار پرداختند. دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه علیه بسیج دانشجویی و انجمن اسلامی رژیم در دانشگاه تجمع کرده و شعار می‌دادند:«بسیج دانشجویی نمی‌خوایم نمی‌خوایم»  و «انجمن اسلامی نمی‌خوایم نمی‌خوایم».

دانشجویان به بسیاری از مشکلات موجود از جمله کاهش سنوات مجاز تحصیل دانشجویان و پولی شدن تحصیل، کیفیت پایین غذاها و سرویس ها، وضعیت بسیار بد خوابگاهها و عدم پاسخگویی مسئولان دانشگاه اعتراض داشتند.

لازم به ذکر است پس از گذشت دو ساعت از تجمع و حضور دانشجویان دانشگاه صنعتی کرمانشاه، رئیس دانشگاه و مسئولین حاضر به پاسخگویی به مطالبات صنفی دانشجویان شدند.
در ادامه رئیس دانشگاه در جمع دانشجویان و اعضای شورای صنفی دانشگاه در رابطه با سنوات مجاز تحصیل دانشجویان قول داد که در جلسه ی آتی هیأت امنای دانشگاه مطرح خواهد کرد تا که با افزایش سنوات مجاز دانشجویان کارشناسی به ۹ یا ۱۰ نیمسال، مشکل دانشجویان حل شود.

تلگرام ما

https://t.me/Iran_news_ajancy