تجمع مال‌غارت‌شدگان موسسه اعتباری کاسپین در رشت

58

صبح امروز سه شنبه ۲۵ اردیبهشت ماه؛ جمعی از غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین در رشت در مقابل شعبه سرپرستی دست به تجمع و اعتراض زدند.

غارت شدگان خشمگین به بازپس ندادن سپرده هایشان معترض هستند و فریاد می زنند که چرا پولهای ما را پس نمی دهید.

زنانی که در این تجمع حضور داشتند؛ بر روی دیوارهای شعبه نوشتند:

این لونه فساده سیف مجوز داده

پولهای ما رو خوردن دروغ می گن پس دادن

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت‌ ۹۷  غارت شدگان بجان آمده توسط موسسه کاسپین مشهد، در اعتراض به غارت دارایی و اموال شان، در مقابل دفتر این موسسه در بلوار وکیل آباد تجمع اعتراضی برگزار کردند.

غارت شدگان روی بنر بزرگی که در دست داشتند نوشته بودند:

ما در انتظار اجرای عدالت هستیم

امنیت سپرده حق مسلم هر ایرانی است

رفع مشکل ۹۸ درصدی سپرده گزاران موسسه اعتباری کاسپین که از سوی مسولین و رسانه‌های ملی عنوان میشود یک دروغ بزرگ است.

و با صدای بلند شعارهای زیر را تکرار میکردند:

عجب حکایتی داریم حق شکایت نداریم

پولای ما رو خوردن دروغ میگن پس دادن

بگو مرگ بر سیف این شعار در همه تجمعات کاسپین تکرار میشود.

یادآوری میشود مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین مشهد روزهای گذشته اجتماع امروز خود را در  شبکه‌های اجتماعی به اطلاع عموم رسانده بودند وامروز اجتماع خوبی را برگزار کردند.

یکی از مال غارت شدگان موسسه اعتباری کاسپین مشهد گفت درست است که زمان زیادی را برای اموال به غارت رفته خود در مقابل این موسسه سپری میکنیم ولی ما ادامه میدهیم و تا وقتی که اموال به غارت رفته خود را بدست نیاوریم از پای نخواهیم نشست.

تصاویر بیشتر را در تلگرام ما ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy