بیمارستان فارابی پول چشم پزشکی را از خانواده زندانی سیاسی حمیدرضا امینی گرفت

63
حمیدرضا امینی
حمیدرضا امینی

روز گذشته زندانی سیاسی حمیدرضا امینی پس از مدتها پیگیری برای انتقال به بیمارستان و پس از دوبار سنگ‌انداری توسط کادر بیمارستان و خود زندان برای معالجه به بیمارستان فارابی تهران منتقل و توسط چشم پزشک معانیه شد.

بنا به گفته یکی از اعضای کادر بیمارستان، پس از ویزیت دکتر مشخص شد که در مدت زندان چشمهای این زندانی سیاسی بشدت ضعیف شده است و نیاز به عینک دارد و با کمال وقاحت هزینه معاینه و عینک را دستور داده بودند که خانواده فقیر این زندانی تامین کند.

یادآوری میشود: حمیدرضا امینیی که در دنیای مجازی با نام مستعار «آریو برزن» شناخته میشود، ظهر روز ۱۱ آذر ماه سال در منزل بازداشت و به زندان منتقل گردید. مامورین امنیتی سپاه که متشکل از پنج مرد و یک زن بودند ،کلیه وسایل شخصی شامل گوشی های موجود در خانه همراه با حافظه های خارجی آن را ضبط و همراه خود به مراکز امنیتی منتقل نموده اند.

اولین جلسه دادگاه این زندانی سیاسی ۱۶ اردیبهشت ماه تعیین شده است. این در حالیست که وی بسیاری از اتهامات وارده به خود را قبول ندارد. به گفته وکیلش اتهامهای وی در پرونده شامل:

۱_توهین و سب النبی

۲_اجتماع و تبانی به منظور ارتکاب جرایم علیه امنیت داخلی وخارجی

۳_فعالیت تبلیغ علیه نظام

۴_نشر اکاذیب

۵_توهین به خامنه ای

۶_ حمایت از زندانیان سیاسی

۷_کمپین رفع حصر برای موسوی و کروبی

۸_ کمپین نه به تندروها

۹_ارتباط با شبکه های ماهواره ای خارج از کشور و فعالیت گسترده در فضای مجازی علیه نظام می باشد.

حمیدرضا امینی در زندان اوین تحت بازجویی قرار گرفت. اما به دلیل همکاری نکردن با مامورین پرونده از اوین به تهران بزرگ تبعید شد. وی نیز از تاریخ تبعید اقدام به اعتصاب غذای اعتراضی که قسمتی از آن اعتصاب خشک بوده است؛ کرد. این زندانی بیش از ۵۰ روز در اعتصاب غذای اعتراضی بوده است.

حمیدرضا امینی دارای دو فرزند است. فرزند کوچک آنها نوید ۸ساله است دوم دبستان را میخواند و با مشکل آسم نفس کم می آورد و فرزند دیگرش امید نوجوانی ۱۲ساله که دانش آموز کلاس اول راهنمایی است. وضعیت اقتصادی این خانواده بسیار وخیم گزارش شده است.

کانال ما

https://t.me/Iran_news_ajancy