تجمع غارت‌شدگان البرز ایرانیان و بانک آینده در مقابل دادسرای جرائم پولی

78

روز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ۹۷ تجمع غارت‌شدگان موسسه آرمان البرز ایرانیان در مقابل دادسرای جرایم پولی در تهران در خیابان فاطمی تجمع کردند.

بعد از حدود یکسال و نیم همچنان بسیاری از غارت‌شدگان سپرده هایشان بازپس داده نشده است.

تجمع سپرده گذاران موسسه افضل توس و البرز ایرانیان امروز ۲۵ اردیبهشت ماه مقابل دادسرای پولی و بانکی تهران، با جمعیتی حدود ۱۰۰ نفر از ساعت ۱۱ تا ۱۴:۳۰ ادامه داشت و در نهایت سپرده گذاران تخم مرغ و گوجه به سمت درب  شعبه بانک آینده و بانک تجارت که در فاصله چند قدمی از دادسرا بود پرتاب کردند.

شعارهای غارت شدگان عبارت بود از :

حقه دولتی آخر بی غیرتی

زیر بار ستم نمیکنیم زندگی ذ

غارتگری کافیه جیب ملت خالیه پول ما رو پس بدین

مفسد اقتصادی اعدام باید گردد این سیف بی لیاقت اعدام باید گردد

وای از این دزد وای از این دزد

اسلام را کردند پله مردم را کردند ذله

وای از این دزد

بانک آینده دزده پولاتونو میدزده

تجمع غارت‌شدگان با فراخوان از قبل داده شده در شبکه های اجتماعی اطلاع‌رسانی شده بود و امروز سپرده‌گذاران البرز ایرانیان و آینده در این تجمع شرکت کرده بودند.

علاوه بر غارت‌شدگان البرز ایرانیان و آینده، غارت شدگان کاسپین مشهد هم امروز تجمع اعتراضی در مقابل دادسرای پولی و بانکی برگزار کردند.

تصاویر بیشتر را در تلگرام ما ببینید

https://t.me/Iran_news_ajancy