خلاصه ای از چند خبر اعتراضی کارگران در شهرهای ایران

51
خلاصه ای از چند خبر اعتراضی کارگران در شهرهای ایران
خلاصه ای از چند خبر اعتراضی کارگران در شهرهای ایران

روز سه‌شنبه۲۵اردیبهشت۹۷ کارکنان قراردادی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج در اعتراض به عدم پاسخگویی به خواسته‌های‌شان توسط کارگزاران در این دانشگاه در محوط دانشگاه دست به تجمع زدند.

روز گذشته رحیم استوار از عوامل حکومتی و معاون منابع انسانی دانشگاه علوم پزشکی یاسوج با بی توجهی به خواسته این افراد، آنها را از اتاق خود بیرون کرده بود.

روز دوشنبه۲۴اردیبهشت۹۷ کارگران راه آهن اصفهان در اعتراض به حدود چهار ماه حقوق عقب مانده و در اعتراض به نپرداختن چندین ماه هزینه بیمه تامین اجتماعی و حدود ۱۴ ماه بیمه خدمان درمانی، اعتصاب کرده و در مقابل مدیریت شرکت تجمع کردند.

لازم به توضیح است که هر ماه مبلغ ۳۰ هزار تومان بابت امور بیمه تکمیلی از حقوق کارگران کسر شده ولی به حساب بیمه واریز نشده است.

روز دوشنبه ۲۴ اردیبهشت ۹۷ حدود ۳۰۰ نفر از بازنشستگان پتروشیمی آبادان در اعتراض به واریز نشدن حقوقشان در مقابل ساختمان فرمانداری در آبادان تجمع کردند.

یکی از بازنشستگان گفت:حقوق بازنشستگان پتروشیمی آبادان توسط صندوق کارفرما پرداخت می شود و این صندوق در پیامک هایی به بازنشستگان اعلام کرده که دیگر حقوق بازنشستگی آنها را پرداخت نمی کند.

روز دوشنبه۲۴اردیبهشت‌ماه۹۷ جمعی از رانندگان ماشین های حمل زباله شهرداری تبریز در اعتراض به وضعیت معیشتی خود و خانواده‌هایشان مقابل شهرداری رژیم در این شهر دست به تجمع زدند.

روز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ۹۷ جمعی از غارت شدگان شرکت نگین‌خودروآفتاب مقابل مجلس در تهران، برای پیگیری مطالبات خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. آنان بنر بزرگی در داشتند که خواسته خود را بر روی آن نوشته بودند.

روز سه شنبه ۲۵اردیبهشت ۹۷ کارگران کشت و صنعت گوهر کوه و تمپ ( واقع در ۱۵۵ کیلومتری جنوب غربی زاهدان‌) تجمع اعتراضی برگزار کردند. این کارگران افزایش حقوق نداشتند و در معرض اخراج هستند.

کانال ما

https://t.me/Iran_news_ajancy